Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

Wniosek o komisję

2011-09-27

Pilnego zwołania Komisji Konsultacyjnej, której zadaniem będzie analiza sytuacji na rynkach motoryzacyjnych i wynikających z niej zagrożeń dla poziomu zatrudnienia domaga się międzyzakładowa Solidarność FAP. Jednocześnie nasz związek za niedopuszczalne i naruszające zasady dialogu społecznego uważa przeprowadzenie masowych zwolnień bez konsultacji ze związkami zawodowymi oraz prób ograniczenia ich skali.

Szczególnie, że zwolniono wprawdzie pracowników zatrudnionych za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej, lecz jednocześnie zatrudnionych w FAP nieprzerwanie przez kilka ostatnich lat! A do tego „przekazanych” – czy raczej skierowanych – do agencji przez samą dyrekcję w lipcu i sierpniu bieżącego roku. Jednocześnie te osoby przekonywano, że jest to rozwiązanie czasowe, z założenia trzymiesięczne, pozwalające na późniejsze dalsze zatrudnienie w FAP. Tymczasem okazało się rozwiązaniem trwałym i to niestety umowy o pracę.

Jednocześnie zarówno sam fakt zwolnień bez mała pół tysiąca (dokładnie 435) pracowników oraz jego forma, jak i składane wcześniej zapowiedzi – odbierane obecnie przez samych zainteresowanych jako wprowadzenie w błąd – doprowadziło do znacznego pogorszenia nastrojów wśród załogi oraz wzrostu zagrożenia konfliktem społecznym, którego rozwiązanie należy do zadań Komisji Konsultacyjnej, powoływanej zgodnie z układem zbiorowym. Dlatego też powinna się ona zabrać jak najszybciej.

Tym bardziej, że brak rzetelnej informacji, ciągnące się niedomówienia, sprzeczny przekazy medialne oraz próby wyjaśniania wszelkich negatywnych posunięć pracodawcy ogólnym wskazaniem na drugą falę kryzysu (czasem z podkreśleniem, że światowego) i spadek zamówień w żadnym wypadku nie służy dialogowi społecznemu. Tymczasem zgodnie z Konstytucją RP (dociekliwi niech przeczytają jej art. 20) to właśnie dialog i współpraca partnerów społecznych stanowią podstawę ustroju gospodarczego naszego kraju. Pozwalają również na najszybsze i optymalne rozwiązanie problemów.

(zz)