Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

Wybieramy Prezydenta

2020-06-24

Prezydent Andrzej Duda, będący gwarantem zachowania dotychczasowej propracowniczej i prospołecznej polityki oraz zapowiadający, w umowie programowej podpisanej z NSZZ Solidarność, realizację kolejnych związkowych postulatów NSZZ Solidarność jest oczywisty kandydatem członków i sympatyków NSZZ Solidarność na kolejną prezydencką kadencję. Zwłaszcza, że z dotychczasowych umów zawsze się wywiązywał (czego w żadnym wypadku nie można powiedzieć o jego konkurentach). Dlatego też w niedzielę 28 czerwca 2020 każdy członek i sympatyk Solidarności, jak również każdy pracownik powinien oddać swój głos na Andrzeja Dudę!

Pamiętajmy, że spośród postulatów NSZZ Solidarności zapisanych w Umowie programowej z ówczesnym kandydatem na prezydenta Andrzejem Dudą z 5 maja 2015 zrealizowane zostały m.in. przywrócenie niższego wieku emerytalnego (65 lat dla mężczyzn i 60 lat dla kobiet), podniesienie kwoty wolnej od podatku dla najuboższych, ograniczenie handlu w niedzielę, ustanowienie minimalnej stawki godzinowej i radykalny wzrost płacy minimalnej, lepsze warunki w sądach pracy i skuteczniejsza ochrona przed bezprawnym zwolnieniem, wyższy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zniesienie syndromu pierwszej dniówki, wyłączenie z płacy minimalnej dodatków nocnych oraz dodatków stażowych, wzmocnienie dialogu społecznego.

Jednocześnie utrzymanie wsparcia dla rodzin (w tym szczególnie programów 500+ i 13 emerytura); ochrona miejsca pracy; wprowadzenie dodatku solidarnościowego dla tych, którzy utracili pracę w czasach epidemii; walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym; wsparcie ochrony zdrowia w ramach systemu publicznej służby zdrowia; dalsze wzmocnienie dialogu społecznego oraz stanie na straży ochronnej funkcji prawa pracy – to tylko niektóre z punktów zapisanych w Umowie programowej zawartej 5 maja 2020 pomiędzy NSZZ Solidarność, a prezydentem Andrzejem Dudą. Pełną treść umowy programowej można przeczytać tutaj.

Dlatego też w dobrze pojętym interesie własnym, rodziny i Polski każdy z nas powinien w niedzielę 28 czerwca 2020 każdy powinien głosować na Andrzeja Dudę!

(rd)