Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

Wypożyczanie z zachowaniem stawek

2012-01-02

Dotychczasowe wynagrodzenie wraz ze wszystkimi dodatkami zachowywać będą pracownicy Fiata Auto Poland (FAP), którzy zdecydują się w 2012 na czasowe przejście do bielskiego Powertrain. Równocześnie obowiązywać ich będą dotychczasowe umowy o pracę i na ich podstawie – z zachowaniem ciągłości zatrudnienia – będą pracować po swoim powrocie do Tychów. Porozumienie regulujące zasady wypożyczania pracowników między spółkami związki zawodowe i dyrekcja FAP podpisały w środę, 21 grudnia 2011.

Podstawą czasowego przechodzenia do Powertrain jest art.1741 Kodeksu pracy przewidujący udzielanie urlopu bezpłatnego celem wykonywania pracy u innego pracodawcy. Przy czym, zgodnie z kodeksowymi zasadami taki urlop bezpłatny wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze u dotychczasowego pracodawcy, czyli w tym wypadku FAP. Mówiąc obrazowo pracownik korzystający z urlopu bezpłatnego na podstawie art. 1741 Kodeksu pracy ma w czasie jego trwania jednocześnie dwóch pracodawców – u jednego (Fiat) jest na urlopie, który jednak nie przerywa okresu zatrudnienia, a u drugiego (Powertrain) świadczy pracę, przez określony czas. Będzie on ustalany indywidualnie w porozumieniu pracodawców.
Przyjęte w drodze dialogu społecznego rozwiązanie przynosi korzyści wszystkim. Pracownikom zapewnia stabilne zatrudnienie oraz – dzięki wynegocjowanemu porozumieniu – dotychczasowe wynagrodzenia. Powertrain zyskuje ludzi o odpowiednich specjalnościach, których obecnie mu brakuje, natomiast FAP może z jednej strony zmniejszać tzw. koszty osobowe (bo nie on płaci urlopowanym), a z drugiej ma pewność, że jak sytuacja na rynkach motoryzacyjnych się poprawi, to nie będzie miał problemów z brakiem wykwalifikowanych pracowników.
(zz)