Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

Wyższe stawki w Sirio

2022-07-07

Wynagrodzenia zasadnicze w Sirio Polska od 1 lipca 2022 rosną o 350 zł miesięcznie, kwotę równą dla każdego zatrudnionego. To pierwsze i podstawowe postanowienie porozumienia płacowego podpisanego w tej spółce po długi, trudnych negocjacjach w czwartek 7 lipca 2022. Ponadto w związku z wprowadzeniem podwyżki zbiorowej od połowy roku pracownicy Sirio wraz z najbliższą wypłatą otrzymają dwie dodatkowe, jednorazowe nagrody w maksymalnej wysokości 2.100 zł oraz 525 zł.

Zgodnie z porozumieniem wysokość stawek minimalnej płacy gwarantowanej (MPG) na każdym poziomie tabeli płacowej zostanie podniesiona o 304,34 zł miesięcznie (lub odpowiednio 1,82 zł za godzinę), co razem z 15-proc. premią daje wspomniane 350 zł podwyżki miesięcznej stawki zasadniczej (stawka godzinowa z premią rośnie o 2,09 zł).

Jednocześnie jako rekompensata za brak podwyżki zbiorowej w pierwszej połowie roku pracownikom Sirio w lipcu 2022 zostanie wypłacona jednorazowa nagroda w maksymalnej wysokości 2.100 zł, która będzie naliczana proporcjonalnie do okresu przepracowanego od stycznia do czerwca tego roku. Co ważne do okresu przepracowanego zaliczane są okresy nieświadczenia pracy, za które pracownik zachowywał prawo do wynagrodzenia (urlopy, przestoje) lub świadczenia z ubezpieczenia społecznego (chorobowe).

Ponadto ze względu na lipcowy termin podwyżki zbiorowej pracownicy Sirio otrzymają również dodatkową nagrodę w wysokości 525 zł jako rekompensata braku podwyżki w czerwcu 2022 oraz związaną z tym niższą premią urlopową.

Obie nagrody mają być wypłacone „niezwłocznie po podpisaniu porozumienia”, czyli w praktyce z najbliższą wypłatą lub tuż po niej.

Nowe, wyższe stawki MPG – zarówno miesięczne, jak i godzinowe – oraz zmieniona w związku z nimi tzw. relacja stawek mają zostać wprowadzone protokołem dodatkowym do tabeli MPG stanowiącej załącznik do układu zbiorowego w Sirio Polska.

(zz)