Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

Wyższy dodatek nocny

2023-01-02

Wraz ze zwiększeniem minimalnego wynagrodzenia za pracę (więcej czytaj tutaj) w 2023 dwukrotnie – od 1 stycznia, a następnie od 1 lipca – wzrosną wszystkie związane z nim składniki płacowe. Jedynym z nich jest dodatek za pracę w nocy, którego wysokość w tym roku wahać się będzie – w poszczególnych miesiącach – od 3,79 zł za godzinę w marcu do 4,74 zł za godzinę w grudniu.

Wysokość dodatku jest bowiem uzależniona od miesięcznego wymiaru godzin pracy i dlatego  też różni się w poszczególnych miesiącach roku. W 2023 będzie wynosić:

 • styczeń            (21 dni, 168 godzin roboczych)         4,15 zł
  luty    
               (20 dni, 160 godzin roboczych)         4,36 zł
  marzec 
             (23 dni, 184 godziny roboczych)       3,79 zł
  kwiecień 
          (19 dni, 152 godziny robocze)           4,59 zł
  maj
                    (21 dni, 168 godzin roboczych)         4,15 zł
  czerwiec 
           (21 dni, 168 godzin roboczych)         4,15 zł
  lipiec               (21 dni, 168 godzin roboczych)         4,29 zł
  sierpień           (22 dni, 176 godzin roboczych)         4,09 zł
  wrzesień          (21 dni, 168 godzin roboczych)         4,29 zł
  październik     (22 dni, 176 godzin roboczych)         4,09 zł
  listopad           (20 dni, 160 godzin roboczych)         4,50 zł
  grudzień          (19 dni, 152 godziny robocze)           4,74 zł 

Powyższa kodeksowa wysokość dodatku za pracę w nocy jest wartością minimalną– dlatego też w postanowieniach zakładowych aktów prawa pracy mogą ustalić wyższe kwoty dodatku. Tak jeszcze kilka lat temu było w ówczesnym FAP (czyli obecnym FCA Poland), w którym zgodnie z zapisami układu zbiorowego dodatek za pracę w nocy wynosił 1,75 zł za godzinę. Stawka ta jednak nigdy nie była waloryzowana, zaś kodeksowy dodatek systematycznie rósł wraz z płacą minimalną i od 2013 w tyskim FCA Poland – zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu pracy – dodatek za pracę w nocy wypłacany był już w minimalnej kodeksowej wysokości.

Należy pamiętać, że dodatek za pracę w nocy jest niezależny od dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych. Otrzymują go – w równej wysokości – wszyscy pracujący w nocy. Jednocześnie ze względu na szczególnie uciążliwy charakter pracy w porze nocnej prawo zakazuje  zatrudniania w nocy m.in. pracownicy w ciąży, pracownika opiekującego się dzieckiem do ukończenia przez nie 4.roku życia bez jego zgody czy też pracownika młodocianego.

(zz)