Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

Archiwum Aktualności


Turniej piłki nożnej ZR Podbeskdzie NSZZ Solidarność

Turniej piłkarski rozstrzygnięty

Czytaj dalej »
Udane grzybobranie wrzesień 2010 r.

Las to niezapomniane widoki drzew, krzewów,pejzaże pełne różnorodnych kolorów, jesienny zapach, który budzi wspomnienia z dzieciństwa w wielu z nas.

Czytaj dalej »
Integracja poprzez zabawę

Zarówno młodzi jak i strasi członkowie MOZ NSZZ  Solidarność Fiat Auto Poland bawili się na festynie zorganizowanym 26  września 2010 r. w Bojszowach na terenie dworku Grof.

Czytaj dalej »
Europejski dzień akcji

NIE dla cięć budżetowych
TAK dla ochrony miejsc pracy i wzrostu gospodarczego

Czytaj dalej »

Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” Fiat Auto Poland 13 października br, złożyła pismo do Dyrekcji Fiat Auto Poland iż, zgodnie z na art. 4111Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (tekst jednolity z 1998 r. z późn. zm.; dalej: ZUZP) wnioskuje o pilne zwołanie Komisji Konsultacyjnej Fiat Auto Poland, której głównym zadaniem będzie analiza „oceny sytuacji ekonomicznej spółki”,stanowiącej – zgodnie z art. 31 ZUZP – podstawę określenia wysokości nagrody z okazji Świąt Bożego Narodzenia, ustalenie jej wysokości oraz osiągnięcie porozumienia w sprawie niekorzystnych rozwiązań płacowych forsowanych od kilku miesięcy przez dyrekcję FAP, których skrajnymi przykładami było realne zaniżenie premii efektywnościowej za rok 2009 oraz wstrzymanie wypłaty III transzy nagrody rocznej, będącej integralną częścią porozumienia płacowego zawartego w lutym 2010.

Czytaj dalej »

Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ Solidarność Fiat Auto Poland S.A. wystosowała pismem zdnia 13 października br. wezwanie do wszystkich stron Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy o jak najszybsze rozpoczęcie negocjacji zgodnie z art. 5 ZUZP FAP  w celu zauktualizowania i zwaloryzowania stawek tabeli minimalnej płacy gwarantowanej stanowiącej załącznik nr 3 ZUZP.

Czytaj dalej »
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w ASK

Dzięki zaangażowaniu i determinacji
MOZ NSZZ Solidarność Fiat Auto Poland
w ASK utworzono Zakładowy Fundusz
Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) oraz przyjęto
po uwzględnieniu związkowych poprawek jego regulamin.

Czytaj dalej »
« 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 »