Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

Archiwum Aktualności


Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ Solidarność Fiat Auto Poland S.A.pragnie złożyć na ręce Przewodniczącego Komisji Podzakładowej NSZZ olidarność Delfo Polska S.A.Andrzeja Poczty serdeczne gratulacje z okazji uroczystości poświęcenia sztandaru Komisji Podzakładowej NSZZ Solidarność Delfo Polska S.A.

Czytaj dalej »
Wybory Społecznej Inspekcji Pracy

Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ Solidarność Fiat Auto Poland S.A. informuje, że zostaną przeprowadzone wybory społecznych inspektorów pracy w spółkach Landi Renzo Polska Tychy, Auto – Hit Tychy oraz Marpol w Bielsku-Białej.

Czytaj dalej »

Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” Fiat Auto Poland stanowczo domaga się wyjaśnienia przyczyn drastycznego (o blisko jedną trzecią!) obniżenia wynagrodzeń części pracowników Relacom, zajmujących się na terenie Fiat Auto Poland obsługą telekomunikacyjną, pod pretekstem „zmian ekonomicznych”, które nie zostały w najmniejszym stopniu wykazane oraz niezwłocznego zaprzestania takich praktyk, będących w odczuciu społecznym przykładem skrajnego wyzysku.

Czytaj dalej »
Ile nagrody na święta?

Brak podpisu jednej organizacji związkowej – która wbrew swojej nazwie nie powstała ani w sierpniu, ani też w roku ’80 – pod porozumieniem wydłużającym okres rozliczeniowy, czego na początku lata sama się domagała, zostało wykorzystane przez dyrekcję do zablokowania wszelkich rozmów na tematy związane z wynagrodzeniami. Dotyczyło to również kwoty nagrody z okazji Bożego Narodzenia, której wysokość układ zbiorowy uzależnia od „oceny sytuacji ekonomicznej spółki”.

Czytaj dalej »
Kodeks odhaczony

Broszurkę zatytułowaną szumnie Kodeksem postępowania 2010 dostał do ręki, na chwil kilka, każdy pracownik naszego zakładu. Zapewne uznano, że jej zawartość będzie wchłaniana przez dotyk, gdyż natychmiast delikwent otrzymywał do podpisu papier, że z kodeksem się zapoznał, a jeśli zaliczany jest do „umysłowych”, to również zobowiązanie jego przestrzegania. Wszystkim, którzy mieli wątpliwości, czy patrząc na okładkę – na której był jedynie tytuł, logo firmy i kilka obrazków – można poznać treść publikacji czujni kierownicy tłumaczyli, iż z szkolenia wiedzą, że priorytetem kodeksu jest dbałość o wizerunek firmy, czyli należy mówić o zakładzie zawsze dobrze, nawet jak jest źle. Inaczej można stracić pracę.

Czytaj dalej »

Listę pytań, które zostaną przedstawione kierownictwu Grupy Fiata podczas listopadowego posiedzenia Europejskiej Rady Zakładowej (ERZ/EWC) w Turynie, przygotowali uczestnicy jednodniowego spotkania koordynacyjnego Europejskiej Federacji Metalowców (EMF). Wzięło w nim udział 35 reprezentantów 12 związków zawodowych działających w europejskich zakładach Fiata, wśród nich przedstawiciel Solidarności FAP.

Czytaj dalej »

Problem stawek

2010-11-12

Wprowadzane, czy też – jak lubi mówić dyrekcja – wdrażane w ostatnich latach podwyżki wynagrodzeń w FAP, w znacznej części trafiły do pracowników w formie dodatków, nagród czy też zbiorowego superminimum, poważnie naruszając przejrzystość systemu wynagradzania oraz doprowadziły do zmniejszenia roli minimalnej płacy gwarantowanej.

Czytaj dalej »
« 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 »