Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

Dłuższy przestój w Tychach

2020-06-08

Kolejny raz – tym razem do 14 czerwca 2020dyrekcja FCA Poland przedłużyła zawieszenie produkcji spowodowane pandemia COVID-19 i związany z tym przestój. Tym samym wznowienie produkcji w tyskim zakładzie nastąpi najwcześniej w połowie miesiąca, choć zostały już wprowadzone, uzgodnione ze związkami zawodowymi, dodatkowe zasady oraz procedury bezpieczeństwa.

Przykładowo działa już system kamer termowizyjnych automatycznie wykrywający podwyższoną temperaturę u osób wchodzących na teren zakładu (więcej czytaj tutaj). Wprowadzono też dodatkowe środki bezpieczeństwa w halach produkcyjnych oraz pomieszczeniach socjalnych.

Spowodowane pandemią COVID-19 zawieszenie produkcji w tyskim FCA Poland potrwa zatem łącznie co najmniej trzy miesiące – rozpoczęło się bowiem 16 marca 2020, natomiast  związany z tym spadek produkcji szacuje się obecnie na ok. 65 tysięcy samochodów. Przy czym od początku kwietnia 2020 wprowadzono w FCA Poland, oparciu o przepisy specustawy (tarczy) antykryzysowej, przestój ekonomiczny (więcej czytaj tutaj), natomiast w czerwcu 2020 pracownicy zostali objęci obniżonym wymiarem czasu pracy.

W czasie  zawieszenia produkcji pracuje – z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa – tylko niezbędny personel wskazany przez bezpośrednich przełożonych. Pozostali pracownicy w tym okresie – jeżeli nie korzystali z zaległego lub bieżącego urlopu – otrzymują wynagrodzenie postojowe. Obecnie (tak, jak w marcu) w wysokości wynikającej z art. 81 Kodeksu pracy, natomiast w kwietniu i maju 2020 – zgodnie z porozumieniem zawartym na podstawie specustawy (tarczy) antykryzysowej – wynosiło ono 80 proc. płacy teoretycznej (czyli najkrócej miesięcznej pensji bez nadgodzin). Przy czym wynagrodzenie postojowe osoby zatrudnionej na cały etat nie może być niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę, wynoszącego aktualnie 2.600 zł brutto.

Ponadto warto pamiętać, że na terenie tyskiej fabryki FCA Poland działa wiele firm kooperujących, które również wstrzymały lub ograniczyły działalność w związku z zatrzymaniem produkcji przez swojego głównego kontrahenta. Ich pracownicy w większości także zostali objęci przestojem lub obniżonym wymiarem czasu pracy.

(zz)