Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

Propozycje nie do przyjęcia

2015-03-17

Pierwsza tura rozmów płacowych w Fiat Auto Poland, która odbyła się 17 marca 2015 nie przyniosła przełomu. Obie przedstawione przez dyrekcję propozycje podwyżek, są nie tylko kilka razy niższe od żądań zgłoszonych w trybie sporu zbiorowego, ale przede wszystkim dalekie oczekiwań pracowników. Tym bardziej, że jedna z nich przewiduje przedłużenie do roku okresu rozliczeniowego czasu pracy.

Dyrekcja proponuje podwyżkę wynagrodzeń o średnio 200 zł miesięcznie brutto, gdyby został wprowadzony roczny okres rozliczeniowy oraz 100 zł miesięcznie brutto, jeśli nadgodziny będą rozliczane na dotychczasowych zasadach. Przedłużenie okresu rozliczeniowego czasu pracy w praktyce bowiem sprowadza się do możliwości likwidacji płatnych nadgodzin, przy jednoczesnym utrzymaniu produkcji zakładu przez sześć dni w tygodniu – od poniedziałku do soboty. Zatem podwyżkę stawek załoga miała by sobie sama sfinansować stratą wynagrodzenia za włoskie soboty. Dlatego też NSZZ Solidarność stanowczo sprzeciwia się takiej transakcji sprzedaży wiązanej (więcej czytaj tutaj).

Zwłaszcza, że zgodnie zarówno z polskim, jak i unijnym prawem okres rozliczeniowy zasadniczo nie powinien przekraczać czterech miesięcy. Wyjątki dopuszczalne są tylko w ściśle określonych przypadkach, a ich celem powinna być przede wszystkim ochrona miejsc pracy. Jednak dyrekcja FAP – mimo licznych wniosków organizacji związkowych – nigdy nie przedstawiła żadnych nadzwyczajnych, obiektywnie przyczyn uzasadniających zamiar przedłużenia okresu rozliczeniowego.

Trzeba przy tym podkreślić, iż propozycje pracodawcy są nie tylko średnimi podwyżkami wynagrodzeń, co oznacza, że pracownicy w grupach B2 i B1 otrzymają sporo niższe kwoty, ale również w obejmują 18 proc. premię. Zatem proponowany wzrost stawek zasadniczych (bez premii) to nieco ponad 169 zł miesięcznie przy rocznym okresie rozliczeniowy oraz niespełna 85 zł bez niego. Przeliczając na stawki godzinowe daje to złotówkę przy elastycznym czasie pracy (czyli „na rękę” 70 groszy) oraz 50 groszy bez przedłużonego okresu rozliczeniowego czasu pracy.

Obie te propozycje daleko odbiegają od oczekiwań załogi i faktycznych możliwości finansowych spółki – zwraca uwagę Wanda Stróżyk, przewodnicząca Solidarności FAP – To wszystko sprawia, że w takiej formie są one nie do przyjęcia.

Tym bardziej, że w FAP podwyżek płac nie było od czterech lat. NSZZ Solidarność wystąpiła w trybie sporu zbiorowego z żądaniem podwyżki wynagrodzeń wszystkich pracowników w równej wysokości 500 zł miesięcznie od 1 stycznia 2015 oraz dostosowania poziomu zatrudnienia do wielkości produkcji. W przeprowadzonym na przełomie stycznia i lutego 2015 głosowaniu aż 94,9 proc. biorących w nim udział pracowników poparło te  żądania płacowe oraz opowiedziało się za przeprowadzeniem akcji strajkowej (więcej czytaj tutaj) w przypadku ich niespełnienia przez pracodawcę.

Zwróciliśmy się do zarządu FAP, aby zweryfikował swoje stanowisko kwestii wysokości podwyżek – mówi Wanda Stróżyk. – Oczywiście podlegają one negocjacji, ale nadal stoimy na stanowisku, że nie można uzależniać podwyżki od przedłużenia okresu rozliczeniowego. Zwłaszcza, że jedynym uzasadnieniem pracodawcy jest oszczędność na wynagrodzeniu za godziny nadliczbowe.

Pozostałe organizacje związkowe wyraziły natomiast zgodę na rozmowy w sprawie wprowadzenia w FAP elastycznego czasu pracy.

Niezależnie od tego negocjacje prowadzone będą w FAP negocjacje płacowe. Termin ich kolejnej tury ma zostać ustalony w przyszłym tygodniu.

(zz)