Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

Nagroda (nad)godzinowa

2014-07-31

Jednorazową nagrodę w wysokości 5,75 zł za każdą nadgodzinę przepracowaną w pierwszym półroczu otrzymają razem z lipcową wypłatą pracownicy tyskiego Denso. Maksymalna wysokość nagrody nie może jednak przekraczać 1.400 zł, a tym samym być wyższa od swojej odpowiedniczki w FAP (więcej czytaj tutaj).

Przyjęty limit obejmie jednak nieliczne osoby. Większość pracowników – nawet na najbardziej obciążonej linii deski rozdzielczej – ma przepracowane po mniej więcej dwieście nadgodzin, a tym samym może liczyć na ok. 1.150 zł nagrody.

Przeliczając na pełną dniówkę przepracowaną w ramach „włoskiej soboty” nagroda w Denso wynosi 46 zł, czyli jest minimalnie niższa niż przyjęta roboczo przy ustalaniu nagrody w tyskim FAP (50 zł). Różnica również jest taka, że w Denso liczba przepracowanych nadgodzin jest jedynym kryterium wyliczenia kwoty jednorazowej nagrody, a tym samym oceny wkładu pracowników w realizację zwiększonych zadań produkcyjnych.

Oczywiście należy pamiętać, że wszystkie określone w porozumieniu wprowadzającym jednorazową nagrodę kwoty są kwotami brutto. Zatem „na rękę” wypłaty będą o blisko jedną trzecią mniejsze – przykładowo 1.400 zl brutto to nieco ponad 975 zł na koncie, natomiast 1.150 zł brutto po potrąceniu podatku i obowiązkowych składek topniej do 800 zł z groszami.

Porozumienie dopuszcza także zwiększenie w tym roku dopuszczalnej liczby nadgodzin w tyskim Denso do 400.

(zz)