Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

Premia do wypłaty

2014-07-16

Maksymalnie 1.400 zł brutto wynosić będzie jednorazowa nagroda, jaką FAP wypłaci pracownikom produkcyjnym oraz związanym z produkcją zakładu w Tychach zaangażowanym w realizację zwiększonych zadań produkcyjnych. Kwota nagrody ma być naliczana każdemu zatrudnionemu indywidualnie.

W przypadku pracowników produkcyjnych zasadniczo powinno to być jednak 50 zł brutto za każdą dodatkową dniówkę, czyli osiem nadgodzin przepracowaną w ramach „włoskich sobót” oraz wydłużonych dla drugiej zmiany dni pracy od poniedziałku do czwartku. Pozostałe osobę mają ją otrzymywać w wysokości „proporcjonalnej do wielkości zaangażowania” w realizację wspominanych zwiększonych zadań produkcyjnych.

Zgodnie z zawartym we wtorek, 15 lipca 2014 porozumieniem jednorazowa premia za pracę w nadgodzinach wypłacona ma być razem z wynagrodzeniem za lipiec. Jednak dyrekcja jednocześnie deklarowała, że pracownicy otrzymają dodatkowe pieniądze przed letnią przerwą produkcyjną. NSZZ Solidarność od początku podkreślała, że skoro premia dotyczy kończącego się w czerwcu pierwszego półrocza, to powinna zostać wypłacona w lipcu. 

Spotkanie z organizacjami związkowymi dyrekcja FAP rozpoczęła od propozycji stałego zwiększenia dopuszczalnej liczby nadgodzin do 400 rocznie, przez wprowadzenie odpowiednich zapisów do układu zbiorowego. Obecnie maksymalną ilość nadgodzin określona jest w regulaminie pracy i ustalana jest co roku – co ważne w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi – gdy ma być ich więcej niż 80 w zbiorowe soboty (lub 150 w ogóle – to norma wynikająca z Kodeksu Pracy).

Planami stałego zwiększenia nadgodzin nie była jednak zainteresowana żadna organizacja związkowa. Kilka wystąpiło natomiast do dyrekcji o przedstawienie projektu porozumienia przedłużającego okres rozliczeniowy czasu pracy, a tym samym wprowadzający elastyczny czas pracy. Dyrekcja zapowiedziała przygotowanie takiego projektu na następne spotkanie ze związkami zawodowymi, zaplanowane na 22 lipca 2014.

NSZZ Solidarność stanowczo sprzeciwia się uzależnianiu przez dyrekcję podwyżki zbiorowej od przedłużenia do roku okresu rozliczeniowego w FAP (więcej czytaj tutaj). Uważamy, że w pierwszej kolejności strony układu zbiorowego – zgodnie zresztą z jego zapisami – powinny ustalić wysokość, termin i formę podwyżki zbiorowej, a dopiero później ewentualnie rozmawiać nad przedłużeniem okresu rozliczeniowego. Jednocześnie Solidarność FAP podtrzymując żądanie wzrostu stawek wszystkich pracowników o 2,50 zł na godzinę, czyli 420 zł miesięcznie (więcej czytaj tutaj).

Podczas spotkania ze związkami zawodowymi dyrekcja FAP zapowiedziała jednocześnie, że podczas najbliższego Dnia Rodzinnego (20 lipca 2014) eksponowanych będzie 20 samochodów produkowanych w Tychach, czyli Fiat 500 (15 egzemplarzy) i Lanci Ypsilon (5 sztuk), które pracownicy będą mogli kupić ze sporymi rabatami, sięgającymi 28 proc. ceny katalogowej. Szkoda tylko, że wcześniej pracodawca nie zadbał, aby płace pracowników naszego zakładu pozwalały na kupowanie produkowanych przez nich samochodów. Tymczasem zamrożone od trzech lat stawki podstawowe doprowadziły do tego, że coraz więcej osób z trudem wiąże koniec z końcem, nierzadko popadając przy tym w długi. Zmiany tego stanu rzeczy domaga się Solidarność wysuwając żądania podwyżki płac (więcej czytaj tutaj).

(zz)