Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

Podwyżka i dodatek stażowy w ASK Poland

2019-01-18

Zgodnie z obowiązującym dwuletnim (2018-19 – więcej czytaj tutaj) porozumieniem płacowym od 1 stycznia 2019 w ASK Poland wszystkie stawki zasadnicze wzrosły o 100 zł miesięcznie oraz dodatkowo o 50 zł – do kwoty 300 zł miesięcznie – wzrosła premia frekwencyjna. Ponadto od stycznia 2019 nowym składnikiem wynagrodzenia w ASK Poland jest dodatek stażowy, oficjalnie nazywany dodatkiem za lata pracy efektywnej. Zgodnie z wynegocjowanym i podpisanym przez NSZZ Solidarność porozumieniem dodatek przysługuje wszystkim pracownikom, którzy od 1 stycznia 2019 mogą się wykazać co najmniej dwuletnim stażem pracy w ASK Poland. Wysokość dodatku – w zależności od stażu pracy w zakładzie – waha się od 30 zł do 150 zł miesięcznie.

Przy ustalania prawa do dodatku stażowego bierze się pod uwagę tzw. efektywne lata pracy, do których nie wlicza się okresów przebywania na urlopach macierzyńskich, rodzicielskim i wychowawczym, urlopów bezpłatnych trwających ponad miesiąc (w rozumieniu kodeksowym, czyli powyżej 30 następujących po sobie dni kalendarzowych) oraz absencji chorobowej, jeżeli trwa ona dłużej niż kolejne 30 dni kalendarzowych.

Przy czym osoby korzystające z któregoś z wymienionych urlopów lub chorujące w czasie pracy w ASK Poland ponad miesiąc nie zostaną całkowicie pozbawione dodatku stażowego. Będzie on im przysługiwał nieco później oraz – z takim samym opóźnieniem – będzie wzrastał. Wysokość dodatku stażowego wynosząca po dwóch latach  efektywnej pracy 30 zł miesięcznie z każdym kolejnym rokiem rośnie o 15 zł, aż do osiągnięcia poziomu 150 zł po 10 latach pracy. Przy dłuższym stażu wypłacany jest on w kwocie 150 zł.

Dodatek stażowy w ASK Poland wypłacany jest razem z wynagrodzeniem. Nie jest on wliczany do podstawy zasiłków chorobowych i średniej urlopowej, ale jednocześnie dodatek będzie wypłacany w całości w okresie urlopów, jak również przebywania na zwolnieniu lekarskim. Należy jednak mieć na uwadze, że długie (ponad 30-dniowe) „chorobowe” powodować będą późniejsze osiągnięcie wyższej stawki tego dodatku

(zz)