Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

Podwyżki i fundusz w Fenice

2023-01-23

Ponad tysiąc złotych więcej zarabiać będą pracownicy Fenice Poland zatrudnieni w ruchu ciągłym (a stanowią oni 78 proc. załogi produkcyjnej) po dwóch transzach tegorocznej podwyżki wynagrodzeń, dodatku do ruchu ciągłego oraz za pracę w porze nocnej. Ponadto od 1 stycznia 2023 w Fenice Poland utworzony został Zakładowy Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Zgodnie z wynegocjowanym przez naszą międzyzakładową NSZZ Solidarność i podpisanym w piątek 20 stycznia 2023 porozumieniem płacowym w Fenice Poland od 1 stycznia 2023 stawki minimalnej płacy gwarantowanej (MPG) zostają podniesione o 530 zł miesięcznie – lub odpowiednio 3,18 zł za godzinę – co razem z 15-proc. premią oznacza wzrost miesięcznego wynagrodzenia o 610 zł.

Natomiast od 1 sierpnia 2023 stawki minimalnej płacy gwarantowanej (MPG) w Fenice Poland wzrosną o kolejne 295 zł miesięcznie – i odpowiednio 1,77 zł za godzinę – co razem z premią da kolejne 339 zł podwyżki miesięcznego wynagrodzenia.

Zatem łącznie wynagrodzenia miesięczne wszystkich pracowników Fenice Poland wzrosną w tym roku o 949 zł.

Przy czym pracownicy zatrudnieni w ruchu ciągłym – a stanowią oni ponad trzy czwarte w tej energetycznej spółce – mogą liczyć dodatkowo na podwyżki dodatku do ruchu ciągłego, wynoszącego 18 proc. płacy minimalnej. Tym samym od 1 stycznia 2023 wzrośnie on 86,40 zł (do kwoty 628,20 zł), natomiast od 1 lipca 2023 – o dalsze 19,80 zł (do wysokości 648 zł miesięcznie). Łączny wzrost dodatku do ruchu ciągłego wyniesie tym samym w 2023 w Fenice Poland 106,20 zł.

Razem z płacą minimalną wzrośnie również dodatek za pracę w porze nocnej, który w tej spółce jest o połowę wyższy od kodeksowego minimum (stanowi zatem 30 proc. minimalnego wynagrodzenia podzielonego przez liczbę godzin roboczych w danym miesiącu). Łącznie wynagrodzenia pracowników ruchu ciągłego wzrosną – w porównaniu z 2023 – o średnio 1.114 zł miesięcznie. Średnio, gdyż stawka dodatku za pracę w nocy jest różna w poszczególnych miesiącach (więcej czytaj tutaj).

Dodatkowo od 1 stycznia 2023 został w Fenice Poland utworzony Zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych.

Wszystkie ustalenia porozumienia płacowego z 20 stycznia 2023 zostaną wprowadzone protokołem dodatkowym do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy Fenice Poland.

(zz)