Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

Spór zbiorowy i mediator w ASK Poland

2020-02-28

We wtorek 3 marca 2020 o godz. 13 ma rozpocząć się pierwsze spotkanie mediacyjne, którego celem będzie zakończenie satysfakcjonującym porozumieniem płacowym sporu zbiorowego w bielskim ASK Poland.

Płacowy spór zbiorowy w ASK Poland rozpoczął się 16 stycznia 202, gdy wcześniejsze rozmowy, dotyczące wzrostu wynagrodzeń w tej spółce, nie przyniosły żadnych efektów. 

– Niestety, także negocjacje prowadzone w ramach sporu zbiorowego, nie dały żadnego rezultatu. Pracodawca okopał się przy swoich propozycjach, które są nie do przyjęcia dla załogi. Teraz czekamy na mediatora – mówi Wanda Stróżyk, przewodnicząca naszej międzyzakładowej NSZZ Solidarność FCA Poland.

Żądania płacowe zgłoszone przez Solidarność to podniesienie od 1 stycznia 2020 stawek wynagrodzenia zasadniczego wszystkich pracowników ASK Poland o 350 zł miesięcznie oraz wzrost dodatku stażowego o 100 zł miesięcznie. Z kolei pracodawca upiera się przy podwyżkach wynagrodzeń o 120 zł miesięcznie (czyli całe 71 groszy za godzinę) i podniesieniu dyscyplinującej pracowników miesięcznej premii absencyjnej o 50 zł.

– Pomimo naszych rzeczowych uwag i merytorycznych argumentów pracodawca ani o jotę nie zmienił swoich wcześniejszych propozycji płacowych – przypomina Wanda Stróżyk. – Nie było ze strony zarządu ASK żadnego zrozumienia dla słusznych oczekiwań pracowników, żadnego gestu dobrej woli, nie mówiąc już o ustępstwach i zapewnieniu godnych podwyżek załodze, której zaangażowanie i doświadczenie są podstawowym źródłem zysków spółki.

To w konsekwencji doprowadziło do podpisania kończącego rokowania protokołu rozbieżności (więcej czytaj tutaj). Tym samym – zgodnie z przepisami ustawy – spór zbiorowy, po podtrzymaniu żądań przez NSZZ Solidarność, wszedł w etap mediacji. Dalsze rozmowy prowadzone zatem będą z udziałem mediatora wskazanego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Załoga ASK Poland systematycznie wypracowuje spore zyski. Żądamy, by pracodawca wreszcie zainwestował w ludzi, bo płace zasadnicze w tej spółce są już niewiele większe od obecnej płacy minimalnej podkreśla Wanda Stróżyk.

Dlatego też znając oczekiwania społeczne i zawsze reprezentując interesy pracowników nasza międzyzakładowa Solidarność cały czas będzie domagać się godnych i sprawiedliwych wynagrodzeń, odpowiadających zaangażowaniu, efektywności oraz wkładowi pracy załogi. Nie można bowiem akceptować sytuacji, gdy spółka nie chce podzielić się zyskami z załogą, która te zyski wypracowała!

(zz)