Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

Obuwie do wyboru

2018-07-07

Pracownicy Sistema Poland po przepracowaniu 12 miesięcy uzyskali prawo wyboru standardu obuwia roboczego – taką zmianę wprowadził uzgodniony ze związkami zawodowymi 4 lipca 2018 aneks do Zakładowej Tabeli Norm przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz środków higieny osobistej.

Standardy obuwia roboczego do wyboru są dwa – podstawowy i podwyższony – które jednak różnią się nie także przyjętymi okresami użytkowania. Dla standardu podstawowego jest to 12 miesięcy, natomiast dla podwyższonego – 24 miesiące, czyli dwa razy więcej. W obu przypadkach (standardach) możliwa jest jednak wcześniejsza wymiana obuwia roboczego, jeśli dotychczasowe uległo zniszczeniu, a fakt ten zostanie potwierdzony przez zakładową służbę BHP.

Należy jednocześnie pamiętać, że o dokonanym wyborze standardu obuwia roboczego pracownik, który ma otrzymać nowe buty, powinien powiadomić pracownika magazynu odzieżowego z miesięcznym wyprzedzeniem.

Także 4 lipca 2018 związki zawodowe podpisały z dyrekcją Sistema Poland porozumienie wprowadzające 45 zł nagrody za każdą dniówkę przepracowaną w soboty zbiorowe w nadgodzinach powyżej kodeksowego minimum (więcej czytaj tutaj) oraz uzgodniły wysokość tegorocznej premii rocznej i dofinansowania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych do wypoczynku indywidualnego (więcej czytaj tutaj).

(zz)