Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

Trzeba walczyć o podwyżki

2014-11-06

Trzeba walczyć o podwyżki

Ponad tysiąc pracowników wzięło udział w zorganizowanym przez międzyzakładową Solidarność Fiat Auto Poland wiecu informacyjnym „Polityka Wasza Bieda Nasza”, który odbył się w środę 5 listopada 2014 przed bramą główną zakładów FAP w Tychach. Podczas wiecu apel pracowników Fiat Auto Poland w którym wezwano zarząd firmy do niezwłocznego rozpoczęcia rzeczowych, merytorycznych negocjacji mających na celu ustalenie terminu, wysokości i formy podwyżek zbiorowych w FAP.

W sprawach płacowych pracodawca pozoruje dialog ze związkami. Nie odpowiedział na większość pism, jakie Solidarność skierowała do niego w tym roku w sprawie podwyżek wynagrodzeń – mówiła do zebranych Wanda Stróżyk, przewodnicząca Solidarności FAP, jednocześnie przypominając, że nasz związek domaga się podwyżki stawek zasadniczych wszystkich pracowników FAP o 2,50 zł na godzinę, czyli 420 zł miesięcznie za kodeksowy czas pracy od poniedziałku do piątku (więcej czytaj tutaj).

Podwyżek zbiorowych w tyskim zakładzie nie było od trzech lat – choć zgodnie z układem zbiorowym jego strony (czyli pracodawca i związki zawodowe) dwa razy do roku powinny ocenia sytuację pracowników FAP oraz ustalać wysokość i formę podwyżek zbiorowych. Jednocześnie w ciągu ostatnich trzech lat załoga FAP wypracowała prawie pół miliarda złotych czystego zysku! (więcej czytaj tutaj)

Pracownicy mają prawo do udziału w wypracowanych przez siebie zyskach – zwracała uwagę Wanda Stróżyk.

Należy bowiem pamiętać, że w branży motoryzacyjnej jest to standard – przykładowo niemieckie koncerny wypłaciły swoim pracownikom premie z zysku liczone w tysiącach euro (więcej czytaj tutaj).

W przyjętym podczas wiecu apelu pracowników Fiat Auto Poland do zarządu firmy (całość czytaj tutaj) wezwano pracodawcę do wprowadzenia w 2014 podwyżki zbiorowej płacy zasadniczej w FAP dla wszystkich zatrudnionych w równej wysokości 2,50 zł na godzinę oraz stanowczo sprzeciwiono się uzależnieniu przez pracodawcę prowadzenia negocjacji w sprawie zbiorowej podwyżki płac, od zawarcia porozumienia ustalającego przedłużony okres rozliczeniowy czasu pracy.

Na wydłużenie okresów rozliczeniowych czasu pracy do dwunastu miesięcy nie ma zgody ani związków zawodowych, ani pracowników – podkreślała Wanda Stróżyk.

Taka zgodna oznaczałaby pozbawienie zatrudnionych jakichkolwiek dodatkowych pieniędzy za pracę w nadgodzinach i w soboty. Mogłoby dojść do takiej sytuacji, że za pracę przez kilka miesięcy po kilkanaście godzin dziennie zamiast pieniędzy ludzie dostaliby wolne za pół roku. Tym samym elastyczny czas pracy pozwoliłby praktycznie zlikwidować lepiej płatne robocze „włoskie soboty” i ewentualne podwyżki pracownicy sfinansowali by sobie sami w efekcie mniejszej liczby płatnych nadgodzin.

Podczas wiecu zwracano także uwagę, że dążenie pracodawcy do wprowadzenia elastycznego czasu pracy ma na celu maksymalizację zysków firmy kosztem pracowników, którzy po zwolnieniu w zeszłym roku ponad 1400 osób oraz likwidacji jednej zmiany, niemal cały czas pracują w nadgodzinach oraz w soboty. Tym samym przedłużony okres rozliczeniowy w  FAP nie będzie chronił miejsc pracy (bo te już zlikwidowano w pierwszym kwartale 2013), lecz pozwoli zlikwidować płatne nadgodziny.

Dlatego też pod apelem pracowników Fiat Auto Poland powinien podpisać się każdy zatrudniony! Można to zrobić zarówno w siedzibie Solidarności FAP, jak też podczas przerw – związkowcy z apelem chodzić będą bowiem po halach.

O podwyżki zawsze walczyć musi cała załoga – podkreślała Celina Jędras, wiceprzewodnicząca międzyzakładowej Solidarności FAP z ASK Poland. – My baby w ASK w tym roku wywalczyłyśmy podwyżki, to chyba faceci z Fiata nie będą gorsi.

O podwyżkach w ASK Poland więcej czytaj tutaj.

Wiec „Polityka Wasza Bieda Nasza” zostanie powtórzony w piątek 14 listopada 2014 o godz. 14.05 – również na parkingu przez bramą główną FAP w Tychach – tak aby każdy pracownik miał możliwość poparcia żądań płacowych zgłaszanych przez NSZZ Solidarność.

(zz)