Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

Aktualności


I.  Referendum wśród pracowników Fiat Auto Poland, zgodnie z uchwałą Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Fiat Auto Poland, przeprowadzono w dniach:
11 kwietnia 2011 – 13 maja 2011roku.
II. Referendum przygotowała i przeprowadziła Komisji ds. referendum, powołana uchwałą Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Fiat Auto Poland.
III. Ustalenie wyników referendum

Czytaj dalej »

Powtarzające się podczas negocjacji płacowych próby wywierania nacisków (czasem z pogranicza szantażu) na związkowców Solidarności, aby zmienili swoje stanowisko i potulnie przystali na propozycje dyrekcji stwarzają wrażenie, że przedstawiciele tej ostatniej nie całkiem rozumieją istotę reprezentacji związkowej.

Czytaj dalej »

I.  Referendum wśród pracowników Denso Thermal Systems Polska, zgodnie z uchwałą Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Fiat Auto Poland, przeprowadzono w dniach:
28 kwietnia 2011 – 09 maja 2011roku.
II. Referendum przygotowała i przeprowadziła Komisji ds. referendum, powołana uchwałą Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Fiat Auto Poland.
III. Ustalenie wyników referendum

Czytaj dalej »

Informujemy wszystkich pracowników, że mimo jednoznacznego wyniku referendum, w którym zdecydowana większość pracowników Denso opowiedziała się za przedstawionym przez Solidarność żądaniem podwyżki płac o 500 zł miesięcznie dla każdego pracownika część organizacji związkowych zgodziła się w środę (11 maja)  na  podpisanie porozumienia  przewidującego wzrost wynagrodzeń od 1 maja br. o 150 zł miesięcznie dla pracowników umysłowych i 149,52 zł (czyli 89 gr na godzinę) dla pracowników produkcyjnych oraz  zamiast wzrostu o 3% premii miesięcznej z 18 do 21 % wprowadza się dyscyplinarkę na pracowników  tj 80 zł premii frekwencyjnej
(zapobiegającej chorobowym), wypłacanej jedynie w przypadku stuprocentowej obecności.

Czytaj dalej »
W Denso większość gotowa na strajk

Blisko 98 proc. pracowników Denso biorących udział w referendum poparło przedstawione przez Solidarność żądanie podwyżki wynagrodzeń o 500 zł miesięcznie dla każdego pracownika oraz wyraziło gotowość sięgnięcia w walce o godne płace po broń strajkową.

Czytaj dalej »

Mimo kilkudniowego hamletyzowania część organizacji związkowych podpisała w czwartek, 5 maja, porozumienie płacowe z dyrekcją. Jednocześnie okazało się, że ta ostatnia nie stawiała warunku, aby dokument podpisali wszyscy, a wydaje się, że nawet tego nie oczekiwała… Zadbano bowiem o to, aby w czwartkowym spotkaniu nie wzięli udziału przedstawiciele NSZZ Solidarność.

Czytaj dalej »

Jeszcze przez dwa tygodnie – do piątku, 13 maja – można głosować w referendum, podczas którego każdy pracownik FAP decyduje, czy zamierza poprzeć walkę o podwyżkę wynagrodzeń w wysokości 500 zł miesięcznie dla każdego, czy też wystarczy mu zaproponowane przez dyrekcję „całe” 89 groszy brutto za godzinę.

Czytaj dalej »
« 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · 70 · 71 · 72 · 73 · 74 · 75 · 76 · 77 · 78 · 79 · 80 · 81 · 82 · 83 · 84 · 85 · 86 · 87 · 88 · 89 · 90 · 91 · 92 · 93 · 94 · 95 · 96 · 97 · 98 · 99 · 100 · 101 · 102 · 103 · 104 · 105 · 106 · 107 · 108 · 109 · 110 · 111 · 112 · 113 · 114 · 115 · 116 · 117 · 118 »  |  Archiwum