Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

Aktualności


Pracownicy z Polski, Czech i Węgier są wykorzystywania jako tania siła robocza – mówi Esther Lynch, sekretarz Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych (EKZZ) odpowiadającą za kampanię „Europa potrzebuje wzrostu płac” (więcej czytaj tutaj). Okazuje się bowiem, że różnice w płacach pracowników z Polski, Czech i Węgier w porównaniu do pracowników niemieckich są obecnie większe niż w 2008. Niemcy zostały wybrane jako podstawa porównania, gdyż jest to najważniejszy partner handlowy i gospodarczy Europy Środkowej.

Czytaj dalej »

Dążąc do zapewnienie załodze FCA Poland sprawiedliwego wynagrodzenia odpowiadającego jej zaangażowaniu i wkładowi pracy NSZZ Solidarność wystąpiła z żądaniem wprowadzenia – z wyrównaniem od 1 stycznia 2017 – zbiorowej podwyżki zbiorowej wynagrodzeń zasadniczych w równej wysokości 700 zł miesięcznie dla wszystkich zatrudnionych w FCA Poland. Żądanie to zostało złożone w trybie sporu zbiorowego.

Czytaj dalej »

Każdemu pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia w wysokości 20 proc. stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę lub ryczałt.

Czytaj dalej »

Zgodnie z podpisanym porozumieniem płacowym od 1 kwietnia 2017 o 150 zł miesięcznie wzrosły wynagrodzenia zasadnicze pracowników Denso Thermal Systems Polska. Podwyżka zbiorowa jest równa dla wszystkich i obejmuje całą załogę. Dodatkowo nawet jedna piąta pracowników spółki ma być objęta podwyżkami indywidualnymi.

Czytaj dalej »
Wczasy nad morzem

Cały czas można zapisywać się na 8-dniowe letnie wczasy w nadbałtyckim Rewalu. W dwóch terminach: 23-30 lipca oraz 30 lipca – 6 sierpnia 2017.

Czytaj dalej »

Wielkanoc 2017

2017-04-10
Wielkanoc 2017

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkiej Nocy,
pełnych wiary, nadziei i miłości.

Niech Zmartwychwstały Jezus Chrystus
obdarza błogosławieństwem i obfitymi łaskami,
będąc wzorem, pomocą i siłą w codziennym życiu
oraz szacunku i wzajemnego zrozumienia.

Czytaj dalej »

Tegoroczny kalendarz pracy, limit pracy w godzinach nadliczbowych oraz – podniesiona przez Solidarność – kwestia dodatku za pracę w soboty były tematami piątkowego (24 marca 2017) spotkania dyrekcji FCA Poland ze związkami zawodowymi.

Czytaj dalej »
« 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · 70 · 71 · 72 · 73 · 74 · 75 · 76 · 77 · 78 · 79 · 80 · 81 · 82 · 83 · 84 · 85 · 86 · 87 · 88 · 89 · 90 · 91 · 92 · 93 · 94 · 95 · 96 · 97 · 98 · 99 · 100 · 101 · 102 · 103 · 104 · 105 · 106 · 107 · 108 · 109 · 110 · 111 · 112 · 113 · 114 · 115 · 116 · 117 · 118 »  |  Archiwum