Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

Aktualności


Ogólny zapis ministerialnego rozporządzenia dający pracodawcom możliwość kontrolowania czy przebywający na chorobowym pracownik „nie wykonuje pracy zarobkowej” oraz „nie wykorzystuje zwolnienia lekarskiego do pracy w sposób niezgodny z jego celem” często wykorzystywany jest przez przełożonych do nachodzenia chorych w domach oraz przeprowadzania amatorskich dochodzeń, mających ustalić stan ich zdrowia. Tymczasem jedne i drugie działania są na bakier z prawem.

Czytaj dalej »

Zarówno od nałożonej przez pracodawcę kary (upomnienia, nagany), jak i otrzymanego wypowiedzenia pracownik ma zawsze możliwość odwołania się. Musi jednak pamiętać o przewidzianej przez prawo procedurze, a przede wszystkim obowiązujących w niej terminach. Skutecznie odwołać się można bowiem tylko w określonym ustawowo czasie.

Czytaj dalej »
Poselskie zobowiązania

Uzyskanie mandatu posła VII kadencji jest dla mnie zaszczytem i jednocześnie zobowiązaniem, aby godnie reprezentować Was i naszą Solidarność w Sejmie RP – napisał Stanisław Szwed w liście do związkowców, dziękując za każdy głos oddany w wyborach parlamentarnych.

Czytaj dalej »

Zaprzestania dyskryminacyjnych działań wobec pracowników zmuszonych do skorzystania ze zwolnień lekarskich domaga się międzyzakładowa Solidarność oraz w piśmie do dyrekcji FAP zażądała wycofania wypowiedzeń umów o pracę, gdy podana jako powód absencja chorobowa, była wynikiem normalnego ryzyka zachorowania.

Czytaj dalej »

Groźne plany

2011-10-28

Na konieczność zwiększenia stabilności zatrudnienia, a tym samym ograniczenia możliwości zawierania z pracownikami „umów śmieciowych” zwróciła uwagę Komisji Międzyzakładowa NSZZ Solidarność Fiat Auto Poland w stanowisku, skierowanym do wszystkich stron dialogu społecznego.

Czytaj dalej »

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oddaliło odwołanie dyrekcji fiatowskich spółek (FAP, oba Powertrainy, Sistema i Denso), potwierdzając jednocześnie, że Władysław Rychłowski został wyznaczony mediatorem w wielozakładowym sporze zbiorowym, w którym interesy pracowników reprezentowane są przez NSZZ Solidarność Fiat Auto Poland. Chodzi o podwyżkę wynagrodzeń o 500 zł dla każdego pracownika.

Czytaj dalej »
Włochy: pracownicy strajkują, zarząd straszy

Tysiące demonstrantów protestowało w piątek 21 października 2011 na rzymskim Piazza del Popolo w obronie praw pracowniczych i poszanowania umów zbiorowych przez Fiata. Jednocześnie we wszystkich włoskich zakładach koncernu odbył się ośmiogodzinny strajk, do którego wezwał FIOM (Federazione Impiegati Operai Metallurgici), najliczniejszy z działających w nich związków zawodowych. W odpowiedzi przedstawiciele Fiata ogłosili, że zrezygnują z produkcji we Włoszech, jeśli większość pracowników odrzuci plany restrukturyzacji fabryk i cięcia kosztów.

Czytaj dalej »
« 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · 70 · 71 · 72 · 73 · 74 · 75 · 76 · 77 · 78 · 79 · 80 · 81 · 82 · 83 · 84 · 85 · 86 · 87 · 88 · 89 · 90 · 91 · 92 · 93 · 94 · 95 · 96 · 97 · 98 · 99 · 100 · 101 · 102 · 103 · 104 · 105 · 106 · 107 · 108 · 109 · 110 · 111 · 112 · 113 · 114 · 115 · 116 · 117 · 118 »  |  Archiwum