Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

Aktualności


8 marca – Dzień Kobiet

Wszystkim Paniom
z okazji Dnia Kobiet
składamy najserdeczniejsze życzenia
zdrowia, szczęścia pomyślności
oraz wszystkiego co najlepsze

Czytaj dalej »

Zakończyły się  wybory Komisji Wydziałowej NSZZ Solidarność w Sistema Poland. Jej przewodniczącym został Radosław Urbaś (Tychy), zaś w skład komisji weszli także Jan Bieniek (Bielsko-Biała) oraz Andrzej Kozłowski (Tychy). Cała trójka swoje mandaty pełnić będzie do końca obecnej związkowej kadencji 2014-18.

Czytaj dalej »

Sześć organizacji związkowych na początku lipca 2015 podpisało dyrekcyjne porozumienie pozbawiające pracowników FCA Poland na cztery lata – aż do 2019 – podwyżek zbiorowych. Co więcej zobowiązały się one, że do końca 2018 nie będą nawet prowadzić jakichkolwiek rozmów płacowych! (więcej czytaj tutaj) Tym samym bezsensownie rezygnując z możliwości upominania się o prawa pracowników naszego zakładu do godnych zarobków. NSZZ Solidarność jako jedyny związek zawodowy nie tylko nie zaakceptowała takiego pozbawienia podwyżek zbiorowych załogi FCA Poland i nie podpisała narzucanych – gdyż jak podkreślał sam pracodawca rzekomo „nienegocjowanlenych” – zapisów porozumienia, ale przede wszystkim nigdy nie zrezygnowała z walki o interesy i prawa pracownicze.

Czytaj dalej »

Nie będzie w 2017 zbiorowej przerwy urlopowej dla całej załogi bielskiego Marpol. Pracownicy tej spółki powinni sami zaplanować sobie dwa tygodnie wakacji w okresie letnim, zaś udzielenie urlopu w tym terminie odbywać się będzie na zasadach kodeksowych. Jednocześnie w najbliższym czasie ma zostać uzgodniony szczegółowy kalendarz pracy na ten rok.

Czytaj dalej »

Nowy, spójny i jednolity Regulamin Wynagradzania wraz z tabelą minimalnej płacy gwarantowanej (MPG) został w środę 11 stycznia 2017 wynegocjowany i podpisany przez dyrekcję Marpol i działające w tej spółce związki zawodowe. Tym samym powodzeniem zakończone zostały blisko trzyletnie uzgodnienia – ich niezwłoczne rozpoczęcie przewidywało już porozumienie płacowe z kwietnia 2014 (więcej czytaj tutaj).

Czytaj dalej »
Boże Narodzenie 2016

Niech nadchodzące
Święta Bożego Narodzenia

upłyną w pokoju, radości i miłości.
Niech Dzieciątko Jezus otoczy opieką nas,
nasze rodziny i Ojczyznę

Czytaj dalej »

Każdy, kto wspiera godziwe warunki pracę, poprawę wynagrodzeń i praw pracowniczych, wyższe standardy życia oraz sprzeciwia się wszelkie dyskryminacji płacowej powinien niezwłocznie wziąć udział w akcji Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych (EKZZ) „Social rights first”, czyli najpierw (po pierwsze) prawa socjalne. Można to zrobić nie wychodząc z domu.

Czytaj dalej »
« 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · 70 · 71 · 72 · 73 · 74 · 75 · 76 · 77 · 78 · 79 · 80 · 81 · 82 · 83 · 84 · 85 · 86 · 87 · 88 · 89 · 90 · 91 · 92 · 93 · 94 · 95 · 96 · 97 · 98 · 99 · 100 · 101 · 102 · 103 · 104 · 105 · 106 · 107 · 108 · 109 · 110 · 111 · 112 · 113 · 114 · 115 · 116 · 117 · 118 »  |  Archiwum