Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

Aktualności


Kolejny raz – tym razem do 14 czerwca 2020dyrekcja FCA Poland przedłużyła zawieszenie produkcji spowodowane pandemia COVID-19 i związany z tym przestój. Tym samym wznowienie produkcji w tyskim zakładzie nastąpi najwcześniej w połowie miesiąca, choć zostały już wprowadzone, uzgodnione ze związkami zawodowymi, dodatkowe zasady oraz procedury bezpieczeństwa.

Czytaj dalej »

Działania podejmowane w bielskim Avio Polska celem utrzymania działalności spółki oraz miejsc pracy w warunkach głębokiego spadku zamówień wywołanego pandemią COVID-19 zostały omówione podczas spotkania dyrekcji ze związkami zawodowymi, które odbyło się 4 czerwca 2020.

Czytaj dalej »

Obecnie zdecydowanie rośnie rola i znaczenie związków zawodowych. Musimy pilnować, by w ramach walki ze skutkami pandemii nie wprowadzano antypracowniczych rozwiązań, bo gdzieniegdzie są takie zakusy – podkreśla Marek Bogusz, przewodniczący podbeskidzkiej Solidarności na łamach majowego wydania „Solidarności Podbeskidzia” (całość czytaj tutaj), które ukazało się w bezpłatnym miesięczniku „Gazeta Beskidzka”

Czytaj dalej »

Utrzymanie wsparcia dla rodzin (w tym szczególnie programów 500+ i 13 emerytura); ochrona miejsca pracy; wprowadzenie dodatku solidarnościowego dla tych, którzy utracili pracę w czasach epidemii; walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym; wsparcie ochrony zdrowia w ramach systemu publicznej służby zdrowia; wzmocnienie dialogu społecznego oraz stanie na straży ochronnej funkcji prawa pracy – to tylko niektóre z punktów zapisanych w Umowie programowej zawartej we wtorek 5 maja 2020 pomiędzy przewodniczącym NSZZ Solidarność Piotrem Dudą, a prezydentem Andrzejem Dudą. Pełną treść umowy programowej można przeczytać tutaj.

Czytaj dalej »

Pracownicy wszystkich działów FCA Services przez najbliższe trzy miesiące – od 1 maja do 31 lipca 2020będą mieli obniżony o 20 proc. wymiar czasu pracy (nie mniej jednak niż do połowy etatu) oraz proporcjonalnie zmniejszone – czyli do 80 proc. – wynagrodzenia. To efekt spadku obrotów spowodowany pandemią COVID-19.

Czytaj dalej »

Bramki termowizyjne zostaną zainstalowane przy wejściu na teren zakładów FCA Poland w Tychach oraz FCA Powertrain Poland w Bielsku-Białej. W piątek, 17 kwietnia 2020, podczas spotkania ze związkami zawodowymi podpisane zostały regulaminy ustalające zasady pomiaru temperatury ciała osób wchodzących na teren obu fabryk. Jednocześnie ogłoszono, że obecny spowodowany epidemią COVID-19 przestój ekonomiczny w FCA Poland oraz FCA Powertrain potrwa co najmniej do końca kwietnia.

Czytaj dalej »

Audi, Hyundai, Renault i Dacia to pierwsze firmy motoryzacyjne wznawiające produkcję w Europie, po przymusowym zamknięciu zakładów wywołanych epidemią COVID-19. Na początek jednak w nie pełnym wymiarze. FCA planuje przywrócenie pracy swoich polskich zakładach od 4 maja.

Czytaj dalej »
« 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · 70 · 71 · 72 · 73 · 74 · 75 · 76 · 77 · 78 · 79 · 80 · 81 · 82 · 83 · 84 · 85 · 86 · 87 · 88 · 89 · 90 · 91 · 92 · 93 · 94 · 95 · 96 · 97 · 98 · 99 · 100 · 101 · 102 · 103 · 104 · 105 · 106 · 107 · 108 · 109 · 110 · 111 · 112 · 113 · 114 · 115 · 116 · 117 · 118 »  |  Archiwum