Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

Aktualności


Brak realizacji obietnic wyborczych w zakresie wysokości kwoty wolnej od podatku, waloryzacji kosztów uzyskania przychodów i kwot progów podatkowych, osłabienie dialogu społecznego i pomijanie związków zawodowych w procesie konsultacji, a dodatkowo niepewność co do przyszłych cen energii to główne powody planowanych przez Solidarność protestów, o ile rząd nie przystąpi do konstruktywnego dialogu – przypomina w omawiającym stanowisko Komisji Krajowej NSZZ Solidarność artykuł „Rośnie niezadowolenie”  opublikowany w najnowszym wydaniu „Solidarności Podbeskidzia” (całość czytaj tutaj), które ukazało się w bezpłatnym miesięczniku „Gazeta Beskidzka”.

Czytaj dalej »
Boże Narodzenie 2018

Niechaj nadchodzące Święta Bożego Narodzenia
będą czasem pokoju, radości i miłości.

Niech Dzieciątko Jezus nas, nasze rodziny i Ojczyznę
otoczy swoim światłem i obficie obdarz łaskami,
błogosławiąc w każdym dniu pracy i odpoczynku,

Czytaj dalej »

Tegoroczne nagrody z okazji świąt Bożego Narodzenia w większości spółek generalnie będą na poziomie zbliżonym do ostatnich lat. Wyniosą one od 2.050 zł w Fenice Poland i 2.000 zł w FCA Poland do 1.000 zł w Sistema Poland, gdzie dodatkowo będą wypłacane zapomogi (świadczenia) świąteczne z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS). Jednak w części firm – przykładowo w ASK Poland – pracownicy mogą liczyć przed świętami tylko na świadczenia z ZFŚS.

Czytaj dalej »

Zakończyły się rozmowy płacowe w tyskim Denso Thermal Systems Polska, gdzie wystąpiliśmy z żądaniem zbiorowej podwyżki wynagrodzeń w wysokości 760 zł miesięcznie dla każdego zatrudnionego. W wyniku rzeczowych  negocjacji wypracowano kompromis i w 30 listopada 2018 podpisano wynegocjowane przez międzyzakładową NSZZ Solidarność FCA Poland porozumienie gwarantujące w tej spółce w 2019 wzrost wynagrodzenia miesięcznego o 520 zł dla każdego pracownika.

Czytaj dalej »

NSZZ Solidarność – związek zawodowy z wieloletnim doświadczeniem – oferuje profesjonalną obsługę pracowników, służy poradnictwem prawnym, bezpłatnym dla swoich członków, angażuje się w bieżącą obronę godności, praw i interesów osób zrzeszonych w naszym związku – przypomina artykułu „Postaw na Solidarność” w najnowszym wydaniu „Solidarności Podbeskidzia” (całość czytaj tutaj), które ukazało się 22 listopada 2018 w bezpłatnym miesięcznik „Gazeta Beskidzka”. Można go znaleźć w blisko stu punktach kolportażu na terenie całego Podbeskidzia.

Czytaj dalej »

We wtorek (11 września) rząd podjął decyzję, że płaca minimalna od 1 stycznia 2019 wzrośnie do 2.250 zł miesięcznie, natomiast najniższa stawka godzinowa do 14,70 zł. Wraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia automatycznie pójdą w górę wszystkie związane z nim składniki wynagrodzenia, w tym dodatek za pracę w nocy.

Czytaj dalej »
Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę

Międzyzakładowa Solidarność FCA Poland zaprasza w niedzielę 16 września 2018 na XXXVI Ogólnopolską Pielgrzymkę Ludzi Pracy na Jasną Górę, której tegorocznym hasłem przewodnim jest „My chcemy Boga!”. Wśród licznie przybyłych pątników zgromadzonych tego dnia pod jasnogórskim szczytem jak zawsze nie powinno zabraknąć związkowców z naszych fiatowskich spółek, którym – na wałach klasztoru – tradycyjnie towarzyszyć będzie poczet sztandarowy.

Czytaj dalej »
« 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · 70 · 71 · 72 · 73 · 74 · 75 · 76 · 77 · 78 · 79 · 80 · 81 · 82 · 83 · 84 · 85 · 86 · 87 · 88 · 89 · 90 · 91 · 92 · 93 · 94 · 95 · 96 · 97 · 98 · 99 · 100 · 101 · 102 · 103 »  |  Archiwum