Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

Aktualności


Dwa programy dobrowolnych odejść – w tym jeden związany z podjęciem pracy w innych zakładach Stellantis (Tychy, Gliwice) – zaś gdy nie skorzysta z nich zakładana liczba (300) osób zwolnienia przymusowe na zasadach ustawowych przewiduje propozycje porozumienia dotyczącego zwolnień grupowych w bielskim FCA Powertrain (więcej czytaj tutaj). Kolejna runda rozmów dotyczących tego porozumienia zaplanowana jest na sobotę 4 marca 2023.

Czytaj dalej »
Zmarła Zofia Lulek

Z najgłębszym żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że we wtorek 21 lutego 2023, w wieku 66 lat zmarła Zofia Lulek, związkowiec NSZZ Solidarność w bielskiej FSM od początku jej istnienia oraz aktywna działaczka podziemnych struktur Związku w czasie stanu wojennego.

Czytaj dalej »

Zarząd bielskiego FCA Powertrain zawiadomił w poniedziałek 20 lutego 2023 organizacje związkowe o zamiarze przeprowadzania zwolnień grupowych oraz rozpoczął przewidziane ustawą konsultacje tego zamiaru. Zgodnie z prawem powinny one dotyczyć możliwości uniknięcia lub zmniejszenia rozmiaru zwolnień oraz związanych z nimi spraw pracowniczych. W tej ostatniej kwestii w ciągu najbliższych 20 dni pracodawca powinien zawrzeć porozumienie ze związkami zawodowymi.

Czytaj dalej »

Od 1 lutego 2023 zmieniają się zasady systemu wynagradzania oraz rosną stawki zasadnicze wszystkich pracowników TI Poland. Najpierw o 20 proc. poprzez włączenie do stawki dotychczasowej premii miesięcznej, a następnie zostaną zwiększone o kolejne 8 proc., ale nie mniej niż 300 zł miesięcznie. Druga transza podwyżki w TI Poland – zgodnie z podpisanymi w piątek 20 stycznia  porozumieniami płacowymi – wejdzie w życie 1 lipca 2023.

Czytaj dalej »

Ponad tysiąc złotych więcej zarabiać będą pracownicy Fenice Poland zatrudnieni w ruchu ciągłym (a stanowią oni 78 proc. załogi produkcyjnej) po dwóch transzach tegorocznej podwyżki wynagrodzeń, dodatku do ruchu ciągłego oraz za pracę w porze nocnej. Ponadto od 1 stycznia 2023 w Fenice Poland utworzony został Zakładowy Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Czytaj dalej »

Wraz ze zwiększeniem minimalnego wynagrodzenia za pracę (więcej czytaj tutaj) w 2023 dwukrotnie – od 1 stycznia, a następnie od 1 lipca – wzrosną wszystkie związane z nim składniki płacowe. Jedynym z nich jest dodatek za pracę w nocy, którego wysokość w tym roku wahać się będzie – w poszczególnych miesiącach – od 3,79 zł za godzinę w marcu do 4,74 zł za godzinę w grudniu.

Czytaj dalej »

W tym roku będą dwie podwyżki płacy minimalnej, łącznie o 590 zł. Od 1 stycznia 2023 płaca minimalna będzie wynosiła 3.490 zł, zaś od 1 lipca 2023 – 3.600 zł. To blisko o jedną piątą więcej niż w 2022. Tak wysokiej podwyżki minimalnego wynagrodzenia za pracę jeszcze w Polsce nie było.

Czytaj dalej »
« 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · 70 · 71 · 72 · 73 · 74 · 75 · 76 · 77 · 78 · 79 · 80 · 81 · 82 · 83 · 84 · 85 · 86 · 87 · 88 · 89 · 90 · 91 · 92 · 93 · 94 · 95 · 96 · 97 · 98 · 99 · 100 · 101 · 102 · 103 · 104 · 105 · 106 · 107 · 108 · 109 · 110 · 111 · 112 · 113 · 114 · 115 · 116 · 117 · 118 »  |  Archiwum