Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

Aktualności


Sporo wyższe od ustawowego minimum, początkowo przewidywanego przez pracodawcę, odprawy dla pracowników Comau Poland zwalnianych w związku z likwidacja spółki przewiduje porozumienie podpisane 26 stycznia 2018. Przeciwko zbyt niskim odprawom proponowanym w polskim Comau od początku zdecydowanie protestowała NSZZ Solidarność (więcej czytaj tutaj).

Czytaj dalej »

Podczas piątkowego (26 stycznia) posiedzenia Komisji Konsultacyjnej FCA Poland dyrekcja przedstawiła związkom zawodowym wstępne wyniki finansowe za ostatni (2017) rok oraz – po raz pierwszy od dłuższego czasu – strukturę zarobków, w tym teoretycznych ze wskazaniem zarówno wielkości średnich, jak i środkowych (tzw. mediana, czyli kwota powyżej i poniżej której zarabia dokładnie połowa pracowników). Zapowiedziano także organizację roboczych zbiorowych sobót w naszym zakładzie w lutym 2018.

Czytaj dalej »
Walczymy o miejsca pracy i godne płace

Przeciwko likwidacji wchodzącej w skład Grupy FCA spółki Comau Poland i zwolnieniu całej jej załogi kilkuset związkowców protestowało w środę 24 stycznia 2018 przed bramą główną tyskiego zakładu FCA Poland. Pikietujący na przełomie zmian domagali się również należnych podwyżek płac w FCA Poland oraz pozostałych spółkach grupy.

Czytaj dalej »

Zapraszamy wszystkich na pikietę protestacyjną, która odbędzie się w środę 24 stycznia 2018 w godz. 13.30-14.30 na parkingu przed bramą główną FCA Poland w Tychach. Domagać się będziemy zarówno zaprzestania zwolnień grupowych w Comau Poland, jak również wprowadzenia zbiorowych podwyżek płac w FCA Poland oraz pozostałych spółkach Grupy FCA.

Czytaj dalej »

Organizowany przez NSZZ Solidarność związkowy protest przeciwko likwidacji spółki Comau Poland i zwolnieniom grupowym wszystkich jej pracowników odbędzie się w środę 24 stycznia 2018 o godz. 14 przed zakładem FCA Poland w Tychach. Comau jest bowiem firmą wchodzącą w skład FCA.

Czytaj dalej »

Nakaz dyrekcji tyskiego Denso noszenia przez pracowników okularów na terenie całego zakładu został zdecydowanie oprotestowany zarówno przez NSZZ Solidarność, jak też społeczną inspekcję pracy. Po pierwsze dlatego, że kiepskiej jakości okulary – parujące, załamujące światło, pogarszające wiedzenie i wywołujące negatywne objawy zdrowotne – same w sobie bardziej szkodzą, niż chronią. Po drugie zaś wprowadzenie nakazu ich używania nastąpiło niezgodnie z prawem.

Czytaj dalej »

Wraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia (więcej czytaj tutaj) od 1 stycznia 2018 rosną wszystkie związane z nim składniki wynagrodzenia. Jedynym z nich jest dodatek za pracę w nocy, którego wysokość w tym roku wahać się będzie – w poszczególnych miesiącach – od 2,28 zł za godzinę w październiku do 2,76 zł godzinę w grudniu.

Czytaj dalej »
« 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · 70 · 71 · 72 · 73 · 74 · 75 · 76 · 77 · 78 · 79 · 80 · 81 · 82 · 83 · 84 · 85 · 86 · 87 · 88 · 89 · 90 · 91 · 92 · 93 · 94 · 95 · 96 · 97 · 98 · 99 · 100 · 101 · 102 · 103 · 104 · 105 · 106 · 107 · 108 · 109 · 110 · 111 · 112 · 113 · 114 · 115 · 116 · 117 · 118 »  |  Archiwum