Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

Aktualności


WIEC PROTESTACYJNY
(CZWARTEK) 17 marca 2011 r.

Fiat Auto Poland S.A.
oraz Spółek Grupy Fiata

organizowany przez NSZZ Solidarność FAP


Czytaj dalej »
POKAŻMY NASZĄ SOLIDARNOŚĆ

Na zgłaszane systematycznie od połowy grudnia 2010 przez NSZZ Solidarność żądania wzrostu wynagrodzeń o 500 zł miesięcznie dla każdego pracownika oraz włączenia do stawek MPG wszelkich dodatków dyrekcja FAP najpierw długo nie odpowiadała, a gdy już zasiadła do rozmów, to zamiast negocjacji płacowych mamy „kapaniem groszem”. Trudno bowiem nazwać inaczej chociażby dzisiejszą propozycję zwiększenia skali podwyżki o 20 zł, żeby nie było wątpliwości miesięcznie, a nie na dniówkę. Zwiększenie wynagrodzeń o średnio 150 zł miesięcznie, czyli w przypadku pracowników produkcyjnych na najniższych stawkach o stówkę i to z premią, nie tylko nie odpowiada ich wkładowi pracy, ale również nie rekompensuje galopującego wzrostu cen.

Czytaj dalej »

Zaledwie 130 zł średniej podwyżki wynagrodzeń zaproponowała dyrekcja FAP podczas wczorajszej (07.03.2011 r.) rundy negocjacji płacowych. Oznacza to, że stawki większości pracowników produkcyjnych wzrosłyby grubo poniżej stówki. Słowem jest to propozycja o lata świetlne odległa od oczekiwań załogi, a tym samym nie do przyjęcia.

Czytaj dalej »

Dwie pierwsze rundy negocjacji płacowych, w których biorą udział reprezentacje wszystkich siedmiu działających w FAP związków zawodowych, nie przyniosły żadnych konkretów, ani nawet przedstawienia przez dyrekcję propozycji płacowych mogących być płaszczyzną szukania porozumienia.

Czytaj dalej »
Zapraszamy członków związku na film „Czarny czwartek. Janek Wiśniewski padł”

MOZ NSZZ Solidarność Fiat Auto Poland S.A.
zaprasza członków związku do kina Helios Sfera Bielsko-Biała
na film

„Czarny czwartek. Janek Wiśniewski padł”
 w dniu  20 marca 2011 r.(niedziela) godz. 17.30

Czytaj dalej »

W dniu wczorajszym (02.03.2011 r.) rozpoczeły się negocjacje płacowe z Dyrekcją Fiat Auto Poland na 2011 rok.

Czytaj dalej »

Ucieczką, potrafiących jedynie wykrzykiwać puste frazesy, wodzów Sierpnia 80 zakończyło się czwartkowe (24 lutego) spotkanie, które w założeniach miało doprowadzić do wypracowania wspólnego, międzyzwiązkowego wystąpienia płacowego do dyrekcji FAP. Nie podjęli oni jakichkolwiek merytorycznych rozmów, ograniczając się do stwierdzenia „nie damy się sprowokować”.

Czytaj dalej »
« 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · 70 · 71 · 72 · 73 · 74 · 75 · 76 · 77 · 78 · 79 · 80 · 81 · 82 · 83 · 84 · 85 · 86 · 87 · 88 · 89 · 90 · 91 · 92 · 93 · 94 · 95 · 96 · 97 · 98 · 99 · 100 · 101 · 102 · 103 · 104 · 105 · 106 · 107 · 108 · 109 · 110 · 111 · 112 · 113 · 114 · 115 · 116 · 117 · 118 »  |  Archiwum