Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

Aktualności


Obradująca w Katowicach Komisji Krajowa NSZZ Solidarność w dniach 25 i 26 stycznia 2011 r. w swym stanowisku udzieliła poparcia dla podniesienia płacy minimalnej
i powiązania jej z kryterium ekonomicznym.

Czytaj dalej »
Podwójna rocznica

Podczas sobotniego XIX MZD Solidarności Fiat Auto Poland delegaci uhonorowali pamiątkowymi medalami „Za wierność i odwagę w 30-rocznicę powstania NSZZ Solidarność” trzydziestu zasłużonych związkowców, członków Koła Emerytów i Rencistów, w tym dwóch – Jana Frączka i Augustyna Kotasa – pośmiertnie. Medale odebrały za nich małżonki.

Czytaj dalej »

Cały czas pracownicy przechodzący ze „starego” Powertrain (FPP) do Fiat Powertrain Technologies (FPT) zmuszani są do składania wymówienia u dotychczasowego pracodawcy, po czym podpisują umowę z nowym. Tymczasem nowa firma od starej różni się głównie nazwą (nawet zarządy obu spółek silnikowych są takie same!), a zmiana miejsca pracy polega na zejściu na dół hali 3D.

Czytaj dalej »

Oceń ocenę

2011-02-01

Każdy pracownik, który uważa, że otrzymał zaniżoną ocenę roczną powinien natychmiast się od niej odwołać, informując jednocześnie o całej sprawie organizację związkową. Należy pamiętać, że procedura korygująca przewiduje udział w niej związku zawodowego, reprezentującego pracownika.

Czytaj dalej »

Walka o sprawiedliwe płace oraz poszanowanie praw pracowniczych będą najważniejszymi zadaniami międzyzakładowej Solidarności w tym roku, postanowili delegaci podczas XIX MZD Solidarności Fiat Auto Poland, które odbyło się 22 stycznia (sobota) w Szczyrku. Potwierdzono jednocześnie, że naszym podstawowym żądaniem płacowym we wszystkich spółkach jest równa dla wszystkich pracowników podwyżka zbiorowa w wysokości 500 zł miesięcznie oraz zwiększenie o tą kwotę minimalnej płacy gwarantowanej (MPG) na każdym poziomie.

Czytaj dalej »

Jesteśmy w FPT

2011-02-01

Przypominamy, że międzyzakładowa Solidarność FAP swoją działalnością obejmuje także Fiat Powertrain Technologies Poland (FPT). Oznacza to, że związkowcy przechodzący do pracy w FPT z innych fiatowskich spółek nie muszą ponownie wypełniać deklaracji związkowej. Powinni jedynie zgłosić pracodawcy, aby potrącał im związkową składkę przy wypłacie lub też płacić ją samodzielnie w związkowej siedzibie.

Czytaj dalej »

Coraz częściej i głośniej przedstawiciele dyrekcji FAP zapowiadają, że pracownicy zatrudnieni obecnie na podstawie umów na czas określony, po upłynięciu ich terminu zostaną przekazani do... agencji pracy tymczasowej. Podobno na trzy miesiące, podczas których mają ponoć pracować na dotychczasowych stanowiskach i warunkach. Co nie zmienia faktu, że sami zainteresowani na tym stracą.

Czytaj dalej »
« 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · 70 · 71 · 72 · 73 · 74 · 75 · 76 · 77 · 78 · 79 · 80 · 81 · 82 · 83 · 84 · 85 · 86 · 87 · 88 · 89 · 90 · 91 · 92 · 93 · 94 · 95 · 96 · 97 · 98 · 99 · 100 · 101 · 102 · 103 · 104 · 105 · 106 · 107 · 108 · 109 · 110 · 111 · 112 · 113 · 114 · 115 · 116 · 117 · 118 »  |  Archiwum