Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

Aktualności


Strajk generalny podbeskidzkiej „Solidarności”, trwający od 27 stycznia do 6 lutego 1981 roku, był największym politycznym protestem po Sierpniu 1980, wydarzeniem bezprecedensowym w naszym kraju. Ten zwycięski strajk na trwałe wpisał się w historię NSZZ „Solidarność” i stał się znaczącym wkładem Podbeskidzia w walce o wolność i niepodległość Polski. Był i pozostał dla nas wszystkich powodem do dumy.

Czytaj dalej »

Obradująca w Katowicach Komisji Krajowa NSZZ Solidarność w dniach 25 i 26 stycznia 2011 r. w swym stanowisku udzieliła poparcia dla podniesienia płacy minimalnej
i powiązania jej z kryterium ekonomicznym.

Czytaj dalej »
Podwójna rocznica

Podczas sobotniego XIX MZD Solidarności Fiat Auto Poland delegaci uhonorowali pamiątkowymi medalami „Za wierność i odwagę w 30-rocznicę powstania NSZZ Solidarność” trzydziestu zasłużonych związkowców, członków Koła Emerytów i Rencistów, w tym dwóch – Jana Frączka i Augustyna Kotasa – pośmiertnie. Medale odebrały za nich małżonki.

Czytaj dalej »

Oceń ocenę

2011-02-01

Każdy pracownik, który uważa, że otrzymał zaniżoną ocenę roczną powinien natychmiast się od niej odwołać, informując jednocześnie o całej sprawie organizację związkową. Należy pamiętać, że procedura korygująca przewiduje udział w niej związku zawodowego, reprezentującego pracownika.

Czytaj dalej »
« 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · 70 · 71 · 72 · 73 · 74 · 75 · 76 · 77 · 78 · 79 · 80 · 81 · 82 · 83 · 84 · 85 · 86 · 87 · 88 · 89 · 90 · 91 · 92 · 93 · 94 · 95 · 96 · 97 · 98 · 99 · 100 · 101 · 102 · 103 · 104 · 105 · 106 · 107 · 108 · 109 · 110 · 111 · 112 · 113 · 114 · 115 · 116 · 117 · 118 »  |  Archiwum