Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

Aktualności


Po zgłoszeniu problemu i wielu monitach naszej międzyzakładowej Solidarności FCA Poland w końcu została zmodernizowana wentylacja w szatniach zlokalizowanych w obiekcie (hali) 32 zakładu w Tychach. Jak w wielu podobnych przypadkach tylko NSZZ Solidarność walczyła o zapewnienie pracownikom należytych warunków w szatniach i umywalniach (więcej czytaj tutaj).

Czytaj dalej »

Brak merytorycznej odpowiedzi – a tym samym należnego wzrostu wynagrodzeń – mimo powtarzanych systematycznie od listopada 2019 wezwania pracodawców do rozmów płacowych sprawił, że NSZZ Solidarność FCA Poland wystąpiła w czwartek 21 stycznia 2021 z żądaniami płacowymi w trybie sporu zbiorowego w tyskim FCA Poland (więcej czytaj tutaj) oraz bielskim FCA Powertrain (więcej czytaj tutaj). Cały czas domagamy się zwiększenia stawek wynagrodzenia zasadniczego każdego pracownika o 5 zł na godzinę.

Czytaj dalej »

Nasza międzyzakładowa NSZZ Solidarność wystąpiła we wtorek (19 stycznia) z wnioskiem o rozpoczęcie rozmów celem uzgodnienia zbiorowej podwyżki płac w Magneti Bielsko-Biała Poland w 2021 oraz o niezwłoczne zorganizowanie spotkania celem omówienia aktualnej sytuacji ekonomicznej bielskiego Magneti, jego perspektyw rozwoju, a także stanu i struktury zatrudnienia.

Czytaj dalej »

Od 1 stycznia 2021 – zgodnie z porozumieniem płacowym wynegocjowanym przez naszą międzyzakładową NSZZ Solidarność – wynagrodzenia zasadnicze każdego pracownika ASK Poland zostały podwyższone o 250 zł miesięcznie. Podwyżka ta jest równa dla wszystkich i obejmuje zarówno zatrudnionych na umowach stałych, jak i czasowych.

Czytaj dalej »

Od 1 stycznia 2021, razem ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia do 2.800 zł miesięcznie, rosną wszystkie związane z nim składniki wynagrodzenia. Jedynym z nich jest dodatek za pracę w nocy, którego wysokość w tym roku wahać się będzie – w poszczególnych miesiącach – od 3,04 zł za godzinę w marcu do 3,68 zł za godzinę w styczniu i maju.

Czytaj dalej »

W tegorocznym kalendarzu są 252 dni robocze, gdyż zarówno święto Wniebowzięcia NMP (15 sierpnia), jak też drugi dzień świąt Bożego Narodzenia (26 grudnia) wypadaj w 2021 w niedzielę, za którą nie otrzymuje się rekompensaty w postaci dnia wolnego w innym terminie. Jednocześnie dwa inne dni świąteczne – 1 maja oraz pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia (25 grudnia) wypadają w soboty i będzie za nie przyznawany inny dzień wolny.

Czytaj dalej »

Produkcję w zakładzie w Tychach trzech nowych modeli samochodu pod marką Jeep, Fiat i Alfa Romeo oficjalnie ogłosiło FCA. Wytwarzanie pierwszego z nowych aut rozpocznie w drugiej połowie 2022. Natomiast przygotowania do uruchomienia nowej produkcji właśnie się rozpoczęły.

Czytaj dalej »
« 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · 70 · 71 · 72 · 73 · 74 · 75 · 76 · 77 · 78 · 79 · 80 · 81 · 82 · 83 · 84 · 85 · 86 · 87 · 88 · 89 · 90 · 91 · 92 · 93 · 94 · 95 · 96 · 97 · 98 · 99 · 100 · 101 · 102 · 103 · 104 · 105 · 106 · 107 · 108 · 109 · 110 · 111 · 112 · 113 · 114 · 115 · 116 · 117 · 118 »  |  Archiwum