Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

Aktualności


Sąd Najwyższy w uchwale z 21 listopada 2012 w składzie siedmiu sędziów (sygn. akt III PZP 6/12) stwierdził, że pracodawca nie może żądać od związku zawodowego podania listy pracowników podlegających jego ochronie. Ma natomiast obowiązek konsultować z organizacją związkową zamiar zwolnienia, a tym samym dyrekcja powinna wysłać do organizacji związkowych listę wszystkich przewidzianych do zwolnienia, aby ustalić, które wypowiedzenia musi skonsultować.

Czytaj dalej »

Pracownicy fabryki Fiata w serbskim Kragujevacu właśnie wywalczyli podwyżkę wynagrodzeń. Okazuje się, że jest to możliwe nawet, jak produkuje się samochody na europejskie rynki na których ponoć trwa kryzysowa „krwawa łaźnia”. Konieczna jest jednak determinacja załogi wspierającej związkowe żądania płacowe.

Czytaj dalej »
Europejski Dzień Akcji i Solidarności

Pod hasłami podjęcia działań na rzecz zatrudnienia i solidarności społecznej, a przeciwko bezdusznym cięciom finansowym w najbliższą środę, 14 listopada 2012, odbędzie się związkowy Europejski Dzień Akcji i Solidarności (European Day of Action and Solidarity). Tego dnia we wszystkich krajach UE odbywać się będą strajki, demonstracje, pochody oraz akcje informacyjne mobilizujące do zawarcia paktu Kontrakt Socjalny dla Europy.

Czytaj dalej »

Nie będzie – pod takim hasłem przebiegało ostatnie (środa, 7 listopada 2012) spotkanie dyrekcji FAP ze związkami zawodowymi. Stwierdzono na nim, że nie przewiduje się zbiorowej podwyżki płac, jak również wprowadzenia programu dobrowolnych odejść pracowników. Słowem zdaniem dyrekcji nie będzie ani podwyżek, ani odpraw, ani stabilności zatrudnienia, a rachunek za kryzys mają zapłacić pracownicy

Czytaj dalej »

Często przy zmianie na gorsze warunków pracy lub wynagrodzenia, jak również przy zwolnieniach indywidualnych dyrekcję chętnie sięgają po tzw. porozumienia stron. Pozwala ono bowiem ominąć formalne wymogi Kodeksu Pracy dotyczące wypowiedzeń zmieniających czy też określające zasady zwolnień. O ile z punktu widzenia pracodawcy porozumienia stron jest korzystne zawsze, to dla pracownika praktycznie nigdy. Szczególnie, że wbrew nazwie „porozumienie” zazwyczaj zatrudniony otrzymuje do podpisania, a nie uzgodnienia jego treści.

Czytaj dalej »

Cztery największe centrale związkowe w regionie śląskim: NSZZ Solidarność, OPZZ, Forum Związków Zawodowych oraz WZZ Sierpień’80 powołały wspólny Międzyzwiązkowy  Komitet  Protestacyjno-Strajkowy, którego jest ochrona mieszkańców naszego województwa przed skutkami kryzysu gospodarczego i utratą miejsc pracy, ochrona przedsiębiorstw działających w regionie śląskim i stanowczy sprzeciw wobec drastycznie rosnących kosztów utrzymania oraz łamania praw pracowniczych w Polsce.

Czytaj dalej »

Z żądanie zawarcia porozumienia socjalnego gwarantującego stabilność zatrudnienia – brak przymusowych zwolnień oraz dodatkowe odprawy przy dobrowolnym odchodzeniu z pracy – zwróciła się międzyzakładowa Solidarność do dyrekcji FAP. Jednocześnie nasz związek ponowił żądanie zbiorowej podwyżki w równej wysokości 450 zł miesięcznie dla każdego pracownika.

Czytaj dalej »
« 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · 70 · 71 · 72 · 73 · 74 · 75 · 76 · 77 · 78 · 79 · 80 · 81 · 82 · 83 · 84 · 85 · 86 · 87 · 88 · 89 · 90 · 91 · 92 · 93 · 94 · 95 · 96 · 97 · 98 · 99 · 100 · 101 · 102 · 103 · 104 · 105 · 106 · 107 · 108 · 109 · 110 · 111 · 112 · 113 · 114 · 115 · 116 · 117 · 118 »  |  Archiwum