Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

Aktualności


Do podjęcia działań i wypracowania rozwiązań mających na celu zniwelowanie skutków wysokiej inflacji oraz ochronę realnej wartość wynagrodzeń pracowniczych w FCA Poland wezwały wspólnie organizacje związkowe. Jednocześnie zgłaszając swoja gotowość do rozmów.

Czytaj dalej »

Od 17 maja 2022 nasza międzyzakładowa Solidarność FCA Poland objęła działalnością związkową spółkę TI Poland, będącą częścią koncernu TI Automotive. Tym samym obecnie pracownicy tej spółki mogą być członkami i korzystać ze wsparcia NSZZ Solidarność, która zawsze stoi po stronie ludzi, broniąc ich praw oraz interesów pracowniczych.

Czytaj dalej »

Wraz z porozumieniem płacowym (więcej czytaj tutaj) ustalone zostały ze związkami zawodowymi terminy tegorocznych zbiorowych przerw urlopowych w tyskim Denso Thermal Systems Polska. Wakacyjna przerwa urlopowa rozpocznie się w poniedziałek 1 sierpnia i potrwa do piątku 12 sierpnia 2022. Obejmuje ona zatem 10 dni urlopu, ale razem z weekendami (30-31 lipca i 13-14 sierpnia) oraz świętem Wniebowzięcia NMP (15 sierpnia) oznacza łącznie 17 dni odpoczynku.

Czytaj dalej »

Zgodnie z wyliczeniami przedstawionymi przez dyrekcję związkom zawodowym tegoroczna premia efektywnościowa w FCA Poland wynosić będzie średnio 913,68 zł, czyli o sto złotych więcej niż w 2021 (wówczas było to średnio 812,89 zł). Wpłata tej premii – jak co roku – nastąpi w czerwcu, razem z wynagrodzeniem za maj 2022.

Czytaj dalej »

Podpisane we wtorek (24 maja 2022) porozumienie płacowe w tyskim Denso obok ustalonej już wcześniej (więcej czytaj tutaj) podwyżki wynagrodzeń zasadniczych o 502 zł miesięcznie ustala wzrost dodatku frekwencyjnego do 320 zł miesięcznie. Co ważne dodatek ten przysługiwać będzie pracownikom w czasie przestoju.

Czytaj dalej »

Tegoroczna premia efektywnościowa wyniesie w Marelli Bielsko-Biała Poland średnio 1.547 zł, zaś wskaźnik zaszeregowania na koniec 2021 ustalony został na 1,294 – poinformowała dyrekcja bielskiej spółki na spotkaniu ze związkami zawodowymi w piątek 13 maja 2022. Oznacza to, że na najniższej robotniczej kategorii płacowej (A2) premia ta wynosić będzie 1.195,52 zł, natomiast na najwyższej (E1) – 2.235,62 zł. Wpłata premii efektywnościowej – jak co roku – nastąpi z wynagrodzeniem za maj, czyli powinna być na kontach pracowników do 10 czerwca.

Czytaj dalej »

Tegoroczna zbiorowa podwyżka wynagrodzeń zasadniczych w Denso wynosić będzie 502 zł miesięcznie – ustalono podczas piątkowych (29 kwietnia) negocjacji płacowych. Dalsze rozmowy (zaplanowane na 10 maja 2022) mają dotyczyć uzgodnienia wysokości innych stałych składników wynagrodzenia, w tym premii frekwencyjnej, co pozwoli na podpisanie porozumienia płacowego. Dlatego też z wynagrodzeniem za kwiecień 2022 pracownicy tyskiego Denso dodatkowe 502 zł do wypłaty otrzymają w formie jednorazowej premii.

Czytaj dalej »
« 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · 70 · 71 · 72 · 73 · 74 · 75 · 76 · 77 · 78 · 79 · 80 · 81 · 82 · 83 · 84 · 85 · 86 · 87 · 88 · 89 · 90 · 91 · 92 · 93 · 94 · 95 · 96 · 97 · 98 · 99 · 100 · 101 · 102 · 103 · 104 · 105 · 106 · 107 · 108 · 109 · 110 · 111 · 112 · 113 · 114 · 115 · 116 · 117 · 118 »  |  Archiwum