Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

Aktualności


Tylko przedstawiciele naszej międzyzakładowej Solidarności zgłaszali uwagi i zastrzeżenia do warunków, bezpieczeństwa oraz higieny pracy podczas posiedzenia Komisji BHP w FCA Poland, które odbyło się w piątek 18 grudnia 2020. Jednocześnie większość pozostałych organizacji związkowych nie wysłała nawet swoich reprezentantów na posiedzenie komisji, widocznie uznając, że bezpieczne i higieniczne warunku pracy są mało ważne. Tymczasem dla NSZZ Solidarność są one jednym priorytetów. My bowiem zawsze stoimy po stronie ludzi.

Czytaj dalej »

Pisma z wnioskami o pilne i niezwłoczne ustalenie terminu dalszych negocjacji celem wdrożenia zbiorowej podwyżki wynagrodzeń wysłała nasza międzyzakładowa NSZZ Solidarność do dyrekcji tyskiego FCA Poland oraz bielskiego FCA Powertrain. Zapewnienie pracownikom wynagrodzeń odpowiadające ich wysiłkowi, zaangażowaniu, najwyższej wydajności oraz jakości pracy wymaga bowiem zbiorowej podwyżki stawek zasadniczych, o którą wystąpiliśmy na początku września 2020 (więcej czytaj tutaj).

Czytaj dalej »

Nie przyniosły konkretów rozmowy płacowe w FCA Poland i FCA Powertrain, które odbyły się w czwartek 12 listopada 2020 w formie – ze względu na stan epidemii i zagrożenie COVID-19 – telekonferencji dyrekcji obu tych spółek ze związkami zawodowymi. Niestety pracodawcy szukali pretekstu, aby podwyżek nie było, zamiast ustalić ich wysokość. NSZZ Solidarność podtrzymała – zgłoszony na początku września (więcej czytaj tutaj) – żądanie podwyżki w FCA Poland i FCA Powertrain wszystkich stawek zasadniczych o 5 zł na godzinę, poprzez zwiększenie minimalnej płacy gwarantowanej.

Czytaj dalej »

Podczas czwartkowej (12 listopada 2020) telekonferencji ze związkami zawodowymi dyrekcja FCA Poland zapowiedziała dłuższą nie zakładano wcześniej przerwę świąteczno-noworoczną. W tym roku ostatnim dniem roboczym w zakładzie w Tychach ma być 19 grudnia (czyli trzecia z planowanych w grudniu sobót roboczych), natomiast w 2021 pierwszą roboczą dniówką byłby poniedziałek 11 stycznia.

Czytaj dalej »

Ze względu stan epidemii oraz związane z tym zagrożenia dla zdrowia  Dział Porad Prawnych Regionu Podbeskidzie NSZZ Solidarność – podobnie jak cały Zarząd Regionu (więcej czytaj tutaj) – pracuje obecnie tylko w systemie zdalnym. Tym samym wszelkie konsultacje ze związkowymi prawnikami należy ustalać telefonicznie.

Czytaj dalej »

Podczas pierwszego spotkania organizacji związkowych z nowym dyrektorem FCA Poland Tomaszem Gębką, które odbyło się we wtorek 29 września 2020, nasza międzyzakładowa NSZZ Solidarność zgłosiła trzy, obecnie najważniejsze dla pracowników, kwestie, czyli po pierwsze: satysfakcjonujące, godne i sprawiedliwe wynagrodzenie za ciężką pracę; po drugie: powstrzymanie nadmiernego obciążenia zadaniami i pracą oraz po trzecie: zapewnienie długoletnim pracownikom, którzy z naszym zakładem związali całe swoje zawodowe życie, przejście na lżejsze stanowisk pracy.

Czytaj dalej »

Zapewnieniu należytych warunków w szatniach oraz sanitariatach, jak również odpowiednich rozmiarowo maseczek ochronnych poświęcona było wczorajsze (środa 30 września 2020) posiedzenie Komisji BHP w FCA Poland. Poruszono na nim także kwestię organizacji pracy.

Czytaj dalej »
« 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · 70 · 71 · 72 · 73 · 74 · 75 · 76 · 77 · 78 · 79 · 80 · 81 · 82 · 83 · 84 · 85 · 86 · 87 · 88 · 89 · 90 · 91 · 92 · 93 · 94 · 95 · 96 · 97 · 98 · 99 · 100 · 101 · 102 · 103 · 104 · 105 · 106 · 107 · 108 · 109 »  |  Archiwum