Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

Aktualności


Wynagrodzenia w Fenice Poland wzrosną w tym roku o średnio 345 zł miesięcznie. Zgodnie z wchodzącym w życie w tym miesiącu porozumieniem płacowym łącznie o 300 zł podniesione zostaną miesięczne stawki zasadnicze, a kolejne 45 zł podwyżki jest efektem automatycznego wzrostu premii regulaminowej.

Czytaj dalej »
Chcą nas zamęczyć

Podpisanie przez prezydenta Bronisława Komorowskiego w dniu wiecu przed tyskim FAP (1 czerwca 2012) ustawy wydłużającej wiek emerytalny do 67 lat spotkało się z reakcją uczestników protestu, którzy zdecydowanie sprzeciwili się pracy do śmierci.

Czytaj dalej »

Wygrajmy razem!

2012-06-02
Wygrajmy razem!

Mimo deszczowej pogody ponad tysiąc osób pracowników FAP protestowało w piątek 1 czerwca 2012 przed tyskim zakładem przeciwko łamaniu podstawowych praw pracowniczych i związkowych, niedopuszczalnej dyskryminacji oraz bezzasadnym zwolnieniom indywidualnym. Podczas wiecu podkreślano znaczenie związkowej solidarności i jedności oraz wspólnego działania pracowników w walce o swoje prawa.

Czytaj dalej »
Wiec pod FAP – piątek 1 czerwca 2012

Trzeci wiec protestacyjny przeciwko łamaniu praw pracowniczych i związkowych, niedopuszczalnej dyskryminacji oraz bezzasadnym zwolnieniom indywidualnym odbędzie się w piątek 1 czerwca 2012 o godz. 14 pod bramą główną FAP. Cały czas będziemy również domagać się podwyżki wynagrodzeń o 450 zł dla każdego pracownika oraz wypłaty premii efektywnościowej za 2011 w wysokości co najmniej 1.400 zł. Dlatego jeśli chcesz godnie zarabiać i żyć, nie może Cię tam zabraknąć!

Czytaj dalej »
I tak zwyciężymy!

Przeciwko łamaniu praw pracowniczych, samowoli repo oraz bezzasadnym zwolnieniom indywidualnym ponad tysiąc pracowników FAP protestowało w piątek, 25 maja 2012 podczas kolejnego wiecu zorganizowanego przez Solidarność pod tyskim zakładem. Zebrani poparli również związkowe żądania podwyżki wynagrodzeń o 450 zł miesięcznie dla każdego zatrudnionego oraz wypłaty premii efektywnościowej za ubiegły rok w średniej wysokości 1.400 zł.

Czytaj dalej »

Bez zmian – tak najkrócej można podsumować wtorkowe (22 maja 2012) spotkanie dyrekcji FAP ze związkami zawodowymi. Wprawdzie kolejny raz potwierdzono, że nie są planowane, ani przewidywane zwolnienia grupowe oraz jednocześni pracodawca cały czas nawet nie zająknie się na temat podwyżek wynagrodzeń.

Czytaj dalej »

Wspólne wystąpienie do pracodawcy z żądaniem podwyżki zbiorowej oraz ustalenie premii efektywnościowej za 2011 w wysokości średnio 1.400 zł zaproponowała Solidarność Fiat Auto Poland pozostałym organizacjom związkowym. Jedynie dwie z nich przystąpiły do rozmów na ten temat – pozostałe kwestie podwyżek płac oddały walkowerem – ale również one nie zdecydowały się ostatecznie podjąć walki o godne zarobki w naszym zakładzie. W efekcie żądanie podwyżki zbiorowej w równej wysokości 450 zł dla każdego zatrudnionego oraz ustalenia wyższej premii efektywnościowej złożyła jedynie NSZZ Solidarność. My zawsze bronimy interesów załogi!

Czytaj dalej »
« 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · 70 · 71 · 72 · 73 · 74 · 75 · 76 · 77 · 78 · 79 · 80 · 81 · 82 · 83 · 84 · 85 · 86 · 87 · 88 · 89 · 90 · 91 · 92 · 93 · 94 · 95 · 96 · 97 · 98 · 99 · 100 · 101 · 102 · 103 · 104 · 105 · 106 · 107 · 108 · 109 · 110 · 111 · 112 · 113 · 114 · 115 · 116 · 117 · 118 »  |  Archiwum