Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

Aktualności


Wspólne wystąpienie do pracodawcy z żądaniem podwyżki zbiorowej oraz ustalenie premii efektywnościowej za 2011 w wysokości średnio 1.400 zł zaproponowała Solidarność Fiat Auto Poland pozostałym organizacjom związkowym. Jedynie dwie z nich przystąpiły do rozmów na ten temat – pozostałe kwestie podwyżek płac oddały walkowerem – ale również one nie zdecydowały się ostatecznie podjąć walki o godne zarobki w naszym zakładzie. W efekcie żądanie podwyżki zbiorowej w równej wysokości 450 zł dla każdego zatrudnionego oraz ustalenia wyższej premii efektywnościowej złożyła jedynie NSZZ Solidarność. My zawsze bronimy interesów załogi!

Czytaj dalej »
Protest pod FAP – piątek 25 maja 2012

Kolejny wiec protestacyjny przeciwko łamaniu praw pracowniczych i związkowych, niedopuszczalnej dyskryminacji oraz bezzasadnym zwolnieniom indywidualnym odbędzie się w piątek, 25 maja 2012 o godz. 14 pod bramą główną Fiat Auto Poland w Tychach. Jednocześnie będziemy się domagać się podwyżki wynagrodzeń wszystkich pracowników o 450 zł oraz wypłaty premii efektywnościowej za 2011 w wysokości co najmniej 1.400 zł. Jeśli chcesz godnie zarabiać i żyć nie może Cię tam zabraknąć!

Czytaj dalej »

Tu jest Polska!

2012-05-19
Tu jest Polska!

Nie bójcie się – tu jest Polska i prawo jest równe dla wszystkich – apeluje do wszystkich pracowników, nie tylko Fiata, prokurator Bogdan Święczkowski, były szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Jednocześnie zapowiada, że społecznie będzie pomagał Solidarności FAP egzekwować polskie prawo i bronić pracowników.

Czytaj dalej »
Trzeba przełamać barierę strachu

Ponad tysiąc osób podczas wiecu zorganizowanego w środę, 16 maja 2012 przez Solidarność przed bramą Fiat Auto Poland w Tychach wezwało dyrekcję do natychmiastowego zaprzestania dyskryminacji i zastraszania pracowników, rozpoczęcia rzeczywistego dialogu społecznego oraz poparło żądanie równej podwyżki płac w wysokości 450 zł miesięcznie dla każdego zatrudnionego.

Czytaj dalej »
Żądamy prawdziwej reformy!

Podczas specjalnej konferencji prasowej w Centrum Prasowym Foksal w Warszawie podczas specjalnej konferencji prasowej odbyła się w poniedziałek 7 maja 2012 premiera spotu emerytalnego – „Żądamy prawdziwej reformy!”. Zamiast przymusu pracy do śmierci Solidarność domaga się rzeczywistej poprawy systemu emerytalnego, m.in. przez włączenie do niego kontraktów menadżerskich i likwidacji umów śmieciowych.

Czytaj dalej »

Wiec protestacyjny przeciwko łamaniu praw pracowniczych, związkowych i wolności obywatelskich organizuje NSZZ Solidarność w środę, 16 maja 2012 o godz. 14 przed bramą główną FAP w Tychach. Będzie to wezwanie dyrekcji FAP do natychmiastowego zaprzestania dyskryminacji związkowców w naszym zakładzie, pełnego poszanowania polskiego prawa oraz rozpoczęcia rzeczywistego dialogu społecznego.

Czytaj dalej »
Tania siła robocza

Koszty pracy w Polsce były w 2011 ponad trzy razy niższe od średniej europejskiej oraz cztery-pięć razy mniejsze niż w krajach „starej Unii” – wynika z raportu Eurstatu. Do tego nasze zarobki rosły zdecydowanie wolniej niż w innych państwach UE.

Czytaj dalej »
« 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · 70 · 71 · 72 · 73 · 74 · 75 · 76 · 77 · 78 · 79 · 80 · 81 · 82 · 83 · 84 · 85 · 86 · 87 · 88 · 89 · 90 · 91 · 92 · 93 · 94 · 95 · 96 · 97 · 98 · 99 · 100 · 101 · 102 · 103 · 104 · 105 · 106 · 107 · 108 · 109 · 110 · 111 · 112 · 113 · 114 · 115 · 116 · 117 · 118 »  |  Archiwum