Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

Aktualności


Wprowadzenia w Fiat Auto Poland programu dobrowolnych odejść pracowników, przewidującego dodatkowe odprawy oraz natychmiastowego zaprzestania indywidualnych zwolnień z przyczyn leżących po stronie pracodawcy zażądała NSZZ Solidarność w piśmie skierowanym do dyrekcji FAP. Domagamy się również niezwłocznego wycofania wręczonych już wypowiedzeń oraz zwołania Komisji Konsultacyjnej, celem wypracowania działań na rzecz zapewnienia stabilności zatrudnienia.

Czytaj dalej »

Sąd w Rzymie nakazał, by Fiat przyjął do pracy w Pomigliano d"Arco 145 robotników należących do związku zawodowego FIOM. W wyroku podkreślono, że pracownicy ci byli dyskryminowani. Ponadto w wydanym orzeczeniu sąd nakazał, by Fiat wypłacił 19 członkom związku odszkodowania – po 3 tys. euro – za poniesione straty.

Czytaj dalej »
Walczyć z kryzysem, a nie z ludźmi

Ograniczanie praw pracowniczych do minimum oraz przerzucanie na pracowników wszelkich możliwych kosztów to działania podejmowane przez Fiat/Chrysler praktycznie w każdym kraju – stwierdzili podczas dorocznego spotkania w Turynie przedstawiciele globalnej związkowej sieci Fiat/Chrysler, której koordynatorem na Polskę jest Wanda Stróżyk, przewodnicząca NSZZ Solidarność Fiat Auto Poland.

Czytaj dalej »

Brak zwolnień – poza dobrowolnymi i dyscyplinarnymi – w bieżącym roku w zamian za wprowadzenie ośmiu dni niepłatnego postoju oraz rezygnację z organizacji w tym roku Dnia Rodzinnego przewiduje podpisane 5 czerwca 2012 porozumienie w Powertrain (FPT).

Czytaj dalej »

Wynagrodzenia w Fenice Poland wzrosną w tym roku o średnio 345 zł miesięcznie. Zgodnie z wchodzącym w życie w tym miesiącu porozumieniem płacowym łącznie o 300 zł podniesione zostaną miesięczne stawki zasadnicze, a kolejne 45 zł podwyżki jest efektem automatycznego wzrostu premii regulaminowej.

Czytaj dalej »
Chcą nas zamęczyć

Podpisanie przez prezydenta Bronisława Komorowskiego w dniu wiecu przed tyskim FAP (1 czerwca 2012) ustawy wydłużającej wiek emerytalny do 67 lat spotkało się z reakcją uczestników protestu, którzy zdecydowanie sprzeciwili się pracy do śmierci.

Czytaj dalej »

Wygrajmy razem!

2012-06-02
Wygrajmy razem!

Mimo deszczowej pogody ponad tysiąc osób pracowników FAP protestowało w piątek 1 czerwca 2012 przed tyskim zakładem przeciwko łamaniu podstawowych praw pracowniczych i związkowych, niedopuszczalnej dyskryminacji oraz bezzasadnym zwolnieniom indywidualnym. Podczas wiecu podkreślano znaczenie związkowej solidarności i jedności oraz wspólnego działania pracowników w walce o swoje prawa.

Czytaj dalej »
« 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · 70 · 71 · 72 · 73 · 74 · 75 · 76 · 77 · 78 · 79 · 80 · 81 · 82 · 83 · 84 · 85 · 86 · 87 · 88 · 89 · 90 · 91 · 92 · 93 · 94 · 95 · 96 · 97 · 98 · 99 · 100 · 101 · 102 · 103 · 104 · 105 · 106 · 107 · 108 · 109 · 110 · 111 · 112 · 113 · 114 · 115 · 116 · 117 · 118 »  |  Archiwum