Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

Aktualności


Ośmioma problemami, które – co jest już tradycją – w komplecie zostały zgłoszone przez przedstawicieli NSZZ Solidarność zajmowała się w środę (26 marca 2014) Komisja BHP Fiat Auto Poland. Jednocześnie nasz związek wystąpił o przedstawienie wyników badań, potwierdzających, iż 12-godzinna praca po zakończeniu pełnego tygodnia roboczego nie wpływa negatywnie na stan zdrowia pracowników, nie zwiększa – w efekcie przemęczenia zatrudnionych – potencjalnego zagrożenia wypadkowego oraz zapewnia zatrudnionym czas niezbędny do wypoczynku i regeneracji sił.

Czytaj dalej »

Związki zawodowe i organizacje pracodawców przyjęły wspólną rekomendacje dotyczące zwalczania stresu związanego z pracą. Z inicjatywą takich działań wyszedł NSZZ Solidarność. Dokument zawiera ramowy katalog dobrych praktyk, zalecanych do stosowania w ramach dialogu między pracodawcami i związkami zawodowymi oraz propozycje modyfikacji dwóch rozporządzeń, wydanych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Czytaj dalej »

Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku z 13 marca 2014 (czytaj tutaj) uznał, że art. 33 Kodeksu pracy jest niezgodny z unijn Dyrektywą 99/70/WE z 28 czerwca 1999 r. Chodzi o okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony, mającej trwać dłużej niż 6 miesięcy.

Czytaj dalej »

Premie z zysku

2014-03-19

Niemieckie koncerny samochodowe – jak informują media – wypłacą w tym roku swoim pracownikom rekordowe premie za zyski wypracowane w 2013. Tymczasem FAP zyski zwiększa systematycznie od dwóch lat, ostatnio blisko trzykrotnie (więcej czytaj tutaj), ale jak na razie nie dzieli się nimi z załogą.

Czytaj dalej »
Związkowe wybory

Delegaci międzyzakładowej Solidarności Fiat Auto Poland podsumowali w piątek 14 marca 2014 działalność organizacji związkowej w minionym czteroleciu oraz wybrali władze na nową kadencję 2014-2018. Przewodniczącą została ponownie Wanda Stróżyk, którą poparło 78 z 84 głosujących delegatów.

Czytaj dalej »

W zeszłym roku Fiat Auto Poland wypracował 291,3 mln zł zysku netto, prawie trzy razy więcej niż rok wcześniej. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FAP w piątek 14 marca 2014 zatwierdziło sprawozdanie finansowa zarządu za rok obrotowy 2013 – poinformowała firma w swoim komunikacie.

Czytaj dalej »

Wyniki finansowe spółki za 2013 oraz plany produkcyjne i inwestycyjne na rok bieżący przedstawiła dyrekcja FAP podczas spotkania, które w środę rozpoczęło negocjacje płacowe. NSZZ Solidarność systematycznie domaga się podwyżki wynagrodzeń, w tym przede wszystkim stawek zasadniczych, we wszystkich fiatowskich spółkach. Niestety od blisko trzech lat są one zamrożone.

Czytaj dalej »
« 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · 70 · 71 · 72 · 73 · 74 · 75 · 76 · 77 · 78 · 79 · 80 · 81 · 82 · 83 · 84 · 85 · 86 · 87 · 88 · 89 · 90 · 91 · 92 · 93 · 94 · 95 · 96 · 97 · 98 · 99 · 100 · 101 · 102 · 103 · 104 · 105 · 106 · 107 · 108 · 109 · 110 · 111 · 112 · 113 · 114 · 115 · 116 · 117 · 118 »  |  Archiwum