Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

Aktualności


Za sprawą kolejnych fal upałów temperatura powierza na stanowiskach pracy w tyskim FCA Poland zaczęła znacznie przekraczać 30ºC, co stanowi poważne realne zagrożenie dla zdrowia pracowników (m.in. ze względu na niebezpieczeństwo udaru cieplnego i stresu gorącego – więcej czytaj tutaj). Dlatego też nasza międzyzakładowa NSZZ Solidarność FCA Poland zwróciła się z pisemnym wnioskiem do pracodawcy o  niezwłoczne wprowadzenie dodatkowych przerw w pracy, celem zapewnienia odpowiedniego odpoczynku i zminimalizowania negatywnych skutków wysokich temperatur w halach produkcyjnych na zdrowie pracowników.

Czytaj dalej »

Wynagrodzenia zasadnicze w Sirio Polska od 1 lipca 2022 rosną o 350 zł miesięcznie, kwotę równą dla każdego zatrudnionego. To pierwsze i podstawowe postanowienie porozumienia płacowego podpisanego w tej spółce po długi, trudnych negocjacjach w czwartek 7 lipca 2022. Ponadto w związku z wprowadzeniem podwyżki zbiorowej od połowy roku pracownicy Sirio wraz z najbliższą wypłatą otrzymają dwie dodatkowe, jednorazowe nagrody w maksymalnej wysokości 2.100 zł oraz 525 zł.

Czytaj dalej »

Wzrost od 1 czerwca 2022 płac zasadniczych (minimalna płaca gwarantowana – MPG – wraz z premią) w FCA Services Polska o średnio 450 zł miesięcznie przewiduje podpisane w piątek 1 lipca porozumienie płacowe, kończące spór zbiorowy w tej spółce. Ponadto pracownicy wraz z najbliższą wypłatą otrzymają jednorazową nagrodę w wysokości do 1.700 zł.

Czytaj dalej »

Do podjęcia działań i wypracowania rozwiązań mających na celu zniwelowanie skutków wysokiej inflacji oraz ochronę realnej wartość wynagrodzeń pracowniczych w FCA Poland wezwały wspólnie organizacje związkowe. Jednocześnie zgłaszając swoja gotowość do rozmów.

Czytaj dalej »

Od 17 maja 2022 nasza międzyzakładowa Solidarność FCA Poland objęła działalnością związkową spółkę TI Poland, będącą częścią koncernu TI Automotive. Tym samym obecnie pracownicy tej spółki mogą być członkami i korzystać ze wsparcia NSZZ Solidarność, która zawsze stoi po stronie ludzi, broniąc ich praw oraz interesów pracowniczych.

Czytaj dalej »

Wraz z porozumieniem płacowym (więcej czytaj tutaj) ustalone zostały ze związkami zawodowymi terminy tegorocznych zbiorowych przerw urlopowych w tyskim Denso Thermal Systems Polska. Wakacyjna przerwa urlopowa rozpocznie się w poniedziałek 1 sierpnia i potrwa do piątku 12 sierpnia 2022. Obejmuje ona zatem 10 dni urlopu, ale razem z weekendami (30-31 lipca i 13-14 sierpnia) oraz świętem Wniebowzięcia NMP (15 sierpnia) oznacza łącznie 17 dni odpoczynku.

Czytaj dalej »

Zgodnie z wyliczeniami przedstawionymi przez dyrekcję związkom zawodowym tegoroczna premia efektywnościowa w FCA Poland wynosić będzie średnio 913,68 zł, czyli o sto złotych więcej niż w 2021 (wówczas było to średnio 812,89 zł). Wpłata tej premii – jak co roku – nastąpi w czerwcu, razem z wynagrodzeniem za maj 2022.

Czytaj dalej »
« 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · 70 · 71 · 72 · 73 · 74 · 75 · 76 · 77 · 78 · 79 · 80 · 81 · 82 · 83 · 84 · 85 · 86 · 87 · 88 · 89 · 90 · 91 · 92 · 93 · 94 · 95 · 96 · 97 · 98 · 99 · 100 · 101 · 102 · 103 · 104 · 105 · 106 · 107 · 108 · 109 · 110 · 111 · 112 · 113 · 114 · 115 · 116 »  |  Archiwum