Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

Aktualności


Skuteczny okazał się poniedziałkowy (7 lutego 2022) protest pracowników tyskiego FCA Poland, którzy z powodu przemęczenia, uniemożliwiającego bezpieczne wykonywanie pracy oraz stwarzającego zagrożenie dla innych – zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy – zawiadomili przełożonych, że nie mogą świadczyć pracy w nadgodzinach. Dyrekcja FCA Poland we wtorek 8 lutego 2022 zawiadomiła, że rezygnuje z zapowiedzianego w sobotę organizowania pracy po 10 godzin na drugiej (popołudniowej) zmianie.

Czytaj dalej »

Wszystkie działające w FCA Poland związki zawodowe wystąpiły w czwartek 3 lutego 2022 ze wspólnym żądaniem wzrostu stawek zasadniczych o 1.350 zł miesięcznie (czyli ok. 8 zł za godzinę) w ramach trwających od 21 stycznia 2022 rozmów płacowych (więcej czytaj tutaj).

Czytaj dalej »

Liczne kwestie dotyczące organizacji czasu pracy – m.in. przedłużenie do roku okresu rozliczeniowego czasu pracy, skrócenie płatnej przerwy w pracy (która w naszych zakładach jest ponoć najdłuższa w całym Stellantis), wprowadzenie systemu 18/20 zmian czy też zapowiedź utrzymania 10-godzinnych dniówek na drugiej zmianie, aby realizować plany produkcyjne – podnoszone były przez pracodawców podczas piątkowych (21 stycznia 2022) rozmów płacowych prowadzonych wspólnie dla FCA Poland i FCA Powertrain. Zapowiedziano jednocześnie, że porozumienie płacowe ma być trzyletnie. Natomiast nie padła ze strony pracodawcy żadna propozycja podwyżek wynagrodzeń – ani stawek zasadniczych, ani dodatków za wynikającą ze zmiany systemów praz okresu rozliczeniowego pracę w soboty i niedziele.

Czytaj dalej »

W tegorocznym kalendarzu są 251 dni robocze, czyli o jeden dzień mniej niż w 2021 i to mimo, że aż dwa święta (1 maja oraz 25 grudnia – pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia) wypadają w niedziele, a tym samym nie będzie za nie udzielany dodatkowy dzień wolny. W 2022 są jednak nietypowo 53 soboty (pierwsza 1 stycznia, ostatnia – 31 grudnia), dodatkowo zaś święto – Nowy Rok, 1 stycznia – wypada w soboty i będzie za nie przyznawany inny dzień wolny.

Czytaj dalej »
Boże Narodzenie 2021

Niech nadchodzący czas Bożego Narodzenia
napełni serca spokojem i radością.

Niech błogosławieństwo Dzieciątka Jezus
towarzyszy nam przez cały czas
otaczając nas, nasze rodziny i Ojczyznę
swoim światłem i obficie obdarzy łaskami,

Czytaj dalej »
Projekt na sejmowej ścieżce

Podczas 44. posiedzenia – we wtorek 14 grudnia 2021 – Sejm skierował do dalszych prac obywatelski projekt ustawy o emeryturach stażowych. Za glosowało 426 posłów, zaś przeciw było 11. Przygotowany przez NSZZ Solidarność projekt daje kobietom możliwość przejść na emeryturę po 35 latach opłacania składek emerytalnych, zaś mężczyznom po 40 latach. (więcej czytaj tutaj).

Czytaj dalej »

Nasza międzyzakładowa NSZZ Solidarność FCA Poland zwróciła się do dyrekcji z pismem, zwracającym uwagę, że dla pracowników dni bez produkcji 8-9 listopada 2021 zgodnie z Kodeksem pracy powinny być okresem płatnego przestoju, a nie „wolnym do odpracowania.

Czytaj dalej »
« 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · 70 · 71 · 72 · 73 · 74 · 75 · 76 · 77 · 78 · 79 · 80 · 81 · 82 · 83 · 84 · 85 · 86 · 87 · 88 · 89 · 90 · 91 · 92 · 93 · 94 · 95 · 96 · 97 · 98 · 99 · 100 · 101 · 102 · 103 · 104 · 105 · 106 · 107 · 108 · 109 · 110 · 111 · 112 · 113 · 114 · 115 · 116 · 117 · 118 »  |  Archiwum