Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

Aktualności


W tegorocznym kalendarzu są 251 dni robocze, czyli o jeden dzień mniej niż w 2021 i to mimo, że aż dwa święta (1 maja oraz 25 grudnia – pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia) wypadają w niedziele, a tym samym nie będzie za nie udzielany dodatkowy dzień wolny. W 2022 są jednak nietypowo 53 soboty (pierwsza 1 stycznia, ostatnia – 31 grudnia), dodatkowo zaś święto – Nowy Rok, 1 stycznia – wypada w soboty i będzie za nie przyznawany inny dzień wolny.

Czytaj dalej »
Boże Narodzenie 2021

Niech nadchodzący czas Bożego Narodzenia
napełni serca spokojem i radością.

Niech błogosławieństwo Dzieciątka Jezus
towarzyszy nam przez cały czas
otaczając nas, nasze rodziny i Ojczyznę
swoim światłem i obficie obdarzy łaskami,

Czytaj dalej »
Projekt na sejmowej ścieżce

Podczas 44. posiedzenia – we wtorek 14 grudnia 2021 – Sejm skierował do dalszych prac obywatelski projekt ustawy o emeryturach stażowych. Za glosowało 426 posłów, zaś przeciw było 11. Przygotowany przez NSZZ Solidarność projekt daje kobietom możliwość przejść na emeryturę po 35 latach opłacania składek emerytalnych, zaś mężczyznom po 40 latach. (więcej czytaj tutaj).

Czytaj dalej »

Nasza międzyzakładowa NSZZ Solidarność FCA Poland zwróciła się do dyrekcji z pismem, zwracającym uwagę, że dla pracowników dni bez produkcji 8-9 listopada 2021 zgodnie z Kodeksem pracy powinny być okresem płatnego przestoju, a nie „wolnym do odpracowania.

Czytaj dalej »

Komisja Zatrudnienia Parlamentu Europejskiego zaakceptowała w czwartek 11 listopada 2021 większością głosów sprawozdanie w sprawie projektu dyrektywy o adekwatnych wynagrodzeniach minimalnych w Unii Europejskiej. Przyjęty tego samego dnia tzw. mandat negocjacyjny ma być jeszcze  zatwierdzony na posiedzeniu plenarnym Parlamentu Europejskiego. Jednakże wszystko wskazuje, że delegacja europarlamentu podczas negocjacji trójstronnych z Komisją Europejską oraz przedstawicielami rządów państw UE będzie prezentowała prozwiązkowe i propracownicze stanowisko.

Czytaj dalej »
103. rocznica odzyskania Niepodległości

Rocznica odzyskania Niepodległości jest świętem wszystkich Polaków. Jednocześnie w dniu Narodowego Święta Niepodległości powinniśmy nie tylko wspominać rocznicę odrodzenia Niepodległej Polski w roku 1918, ale także podkreślać że niepodległość i suwerenność Ojczyzny oraz patriotyzm to wartości najwyższe, które powinny łączyć Polaków. Tak, jak ich łączył w 1918.

Czytaj dalej »

Przedstawiony podczas Komisji BHP zamiar pozbawienia pracowników FCA Poland od początku przyszłego (2022) roku przydziału środków higieny osobistej – mydła i pasty BHP – spotkał się ze zdecydowanym sprzeciwem naszej międzyzakładowej NSZZ Solidarność FCA Poland, jak również pozostałych organizacji związkowych.

Czytaj dalej »
« 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · 70 · 71 · 72 · 73 · 74 · 75 · 76 · 77 · 78 · 79 · 80 · 81 · 82 · 83 · 84 · 85 · 86 · 87 · 88 · 89 · 90 · 91 · 92 · 93 · 94 · 95 · 96 · 97 · 98 · 99 · 100 · 101 · 102 · 103 · 104 · 105 · 106 · 107 · 108 · 109 · 110 · 111 · 112 · 113 · 114 · 115 · 116 · 117 · 118 »  |  Archiwum