Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

Aktualności


W imieniu Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność FAP serdecznie dziękuję wszystkim pracownikom, którzy licznie wzięli udział we wczorajszym wiecu przed zakładem w Tychach. Swoją aktywnością, pomimo fatalnej pogody oraz nacisków i inwigilacji ze strony służb pracodawcy pokazaliście swoją determinację w walce o sprawiedliwe płace, godne podwyżki i poszanowanie prawa, jak również solidarność w dążeniu do tego celu.

Czytaj dalej »

Wiec w deszczu

2011-03-18
Wiec w deszczu

Licznym udziałem w czwartkowym (17 marca) wiecu przed bramą zakładu w Tychach protestacyjnym pracownicy FAP i innych fiatowskich spółek potwierdzili swoje oczekiwania sprawiedliwej podwyżki wynagrodzeń oraz wsparli działania podejmowane przez NSZZ Solidarność: podwyżki płac o 500 zł miesięcznie dla każdego, włączenia do MPG wszelkich dodatków płacowych, zastąpienia stawek godzinowych stałym miesięcznym wynagrodzeniem zasadniczym, ustalenia wysokości premii efektywnościowej za 2010 oraz zmiany wzoru i sposobu jej naliczania w kolejnych latach.

Czytaj dalej »

WIEC PROTESTACYJNY
(CZWARTEK) 17 marca 2011 r.

Fiat Auto Poland S.A.
oraz Spółek Grupy Fiata

organizowany przez NSZZ Solidarność FAP


Czytaj dalej »
POKAŻMY NASZĄ SOLIDARNOŚĆ

Na zgłaszane systematycznie od połowy grudnia 2010 przez NSZZ Solidarność żądania wzrostu wynagrodzeń o 500 zł miesięcznie dla każdego pracownika oraz włączenia do stawek MPG wszelkich dodatków dyrekcja FAP najpierw długo nie odpowiadała, a gdy już zasiadła do rozmów, to zamiast negocjacji płacowych mamy „kapaniem groszem”. Trudno bowiem nazwać inaczej chociażby dzisiejszą propozycję zwiększenia skali podwyżki o 20 zł, żeby nie było wątpliwości miesięcznie, a nie na dniówkę. Zwiększenie wynagrodzeń o średnio 150 zł miesięcznie, czyli w przypadku pracowników produkcyjnych na najniższych stawkach o stówkę i to z premią, nie tylko nie odpowiada ich wkładowi pracy, ale również nie rekompensuje galopującego wzrostu cen.

Czytaj dalej »

Spotkanie wszystkich organizacji związkowych – poza Sierpniem 80, który zajęty uprawianiem polityki zbojkotował rzeczywistą walkę o podwyżkę płac – doprowadziło w środę (9 marca) do wystosowania przez związku zawodowe wspólnego pisma do dyrekcji. Odrzucono w nim propozycje płacowe przedstawione jako „ostateczne” dzień wcześniej przez szefostwo FAP, przypominając, że pracownicy oczekują sprawiedliwego wzrostu wynagrodzeń, uwzględniającego zarówno ich wysiłek i zaangażowanie, jak i rekompensującego brak podwyżek w 2009 oraz zaniżenie premii efektywnościowej i nagrody rocznej, a także świątecznej w 2010.

Czytaj dalej »

Zaledwie 130 zł średniej podwyżki wynagrodzeń zaproponowała dyrekcja FAP podczas wczorajszej (07.03.2011 r.) rundy negocjacji płacowych. Oznacza to, że stawki większości pracowników produkcyjnych wzrosłyby grubo poniżej stówki. Słowem jest to propozycja o lata świetlne odległa od oczekiwań załogi, a tym samym nie do przyjęcia.

Czytaj dalej »

Dwie pierwsze rundy negocjacji płacowych, w których biorą udział reprezentacje wszystkich siedmiu działających w FAP związków zawodowych, nie przyniosły żadnych konkretów, ani nawet przedstawienia przez dyrekcję propozycji płacowych mogących być płaszczyzną szukania porozumienia.

Czytaj dalej »
« 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · 70 · 71 · 72 · 73 · 74 · 75 · 76 · 77 · 78 · 79 · 80 · 81 · 82 · 83 · 84 · 85 · 86 · 87 · 88 · 89 · 90 · 91 · 92 · 93 · 94 · 95 · 96 · 97 · 98 · 99 · 100 · 101 · 102 · 103 · 104 · 105 · 106 · 107 · 108 · 109 · 110 · 111 · 112 · 113 · 114 · 115 · 116 · 117 · 118 »  |  Archiwum