Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

Aktualności


Kocham firmę, ale chcę podwyżki

Przekonywało blisko półtora tysiąca pracowników FAP i innych fiatowskich spółek podczas czwartkowego (31 marca) wiecu przed bramą zakładu w Tychach. Masowy udział pracowników w proteście nie tylko potwierdził ich poparcie dla żądań płacowych NSZZ Solidarność – podwyżki płac o 500 zł miesięcznie dla każdego, włączenia do MPG wszelkich dodatków płacowych, ustalenia wysokości premii efektywnościowej za 2010 oraz zmiany wzoru i sposobu jej naliczania w przyszłości – ale stanowił również sprzeciw wobec prób utrudniania prowadzenia sporu zbiorowego. Dyrekcja cały czas uchyla się od podpisania protokołu rozbieżności, uniemożliwiając tym samym przejście od rokowań do mediacji.

Czytaj dalej »

W FAP bez zmian

2011-03-25
W FAP bez zmian

Wczorajsza (czwartek, 24 marca), szósta tura rozmów płacowych nie przyniosła najmniejszego postępu, jeśli chodzi o podwyżki. Dyrekcja nie chce słyszeć o wzroście wynagrodzeń wyższym niż 150 zł brutto miesięcznie, czyli 105 zł „na rękę” okraszonym od 1 czerwca nową premią w wysokości 60 zł brutto (czyli 42 zł do kieszeni). Jednocześnie cały czas forsowany jest pomysł włączenia premii efektywnościowej do stawki, co miałoby dać ok. 100 zł miesięcznie. Związki zawodowe sprzeciwiają się takiemu rozwiązaniu, gdyż przede wszystkim dotyczyć to ma premii za 2010, którą zgodnie z układem zbiorowym ma być wypłacona w czerwcu, a nie w ratach do grudnia.


Wiec protestacyjny 31 marca 2011 r.

Wobec braku postępu w negocjacjach z Dyrekcją Fiat Auto Poland S.A. oraz utrudnianiu dalszych naszych działań prowadzonych zgodnie z Ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (czytaj ustawę), NSZZ Solidarność FAP organizuje w czwartek 31 marca 2011 r. o godz. 14:00 przed bramą FAP w Tychach kolejny

 

WIEC PROTESTACYJNY

  Fiat Auto Poland S.A. oraz Spółek Grupy Fiata

Czytaj dalej »

Drobne pułapki

2011-03-25

Nie zgadzając się na udostępnienie list pracowników, dyrekcja FAP niewątpliwie starała się utrudnić zorganizowanie referendum wśród załogi. Nie była to jednak przeszkoda, która mogłaby nam uniemożliwić zasięgnięcia opinii pracowników w tak ważnej sprawie, jak walka o sprawiedliwą podwyżkę. Brak list wydłużył jedynie przygotowania do referendum. Słowem miał charakter złośliwości. Nie pierwszej zresztą w ostatnim czasie.

Czytaj dalej »

Tyle może być

2011-03-25
Tyle może być

Komentując w mediach ostatni wiec przed tyskim FAP rzecznik firmy był łaskaw stwierdzić, że zatrudnieni „na produkcji” zarabiają „3,2 a nawet 3,5 tys. zł”. Pracownikom, którzy tę wypowiedź słyszeli lub ją czytali (a była też dostępna w takiej wersji) ciśnienie podskoczyło niczym po potrójnym koniaku z red bullem, gdyż takich sum – zwłaszcza ostatnio – na swoich paskach raczej nie widują.

Czytaj dalej »

W imieniu Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność FAP serdecznie dziękuję wszystkim pracownikom, którzy licznie wzięli udział we wczorajszym wiecu przed zakładem w Tychach. Swoją aktywnością, pomimo fatalnej pogody oraz nacisków i inwigilacji ze strony służb pracodawcy pokazaliście swoją determinację w walce o sprawiedliwe płace, godne podwyżki i poszanowanie prawa, jak również solidarność w dążeniu do tego celu.

Czytaj dalej »

Wiec w deszczu

2011-03-18
Wiec w deszczu

Licznym udziałem w czwartkowym (17 marca) wiecu przed bramą zakładu w Tychach protestacyjnym pracownicy FAP i innych fiatowskich spółek potwierdzili swoje oczekiwania sprawiedliwej podwyżki wynagrodzeń oraz wsparli działania podejmowane przez NSZZ Solidarność: podwyżki płac o 500 zł miesięcznie dla każdego, włączenia do MPG wszelkich dodatków płacowych, zastąpienia stawek godzinowych stałym miesięcznym wynagrodzeniem zasadniczym, ustalenia wysokości premii efektywnościowej za 2010 oraz zmiany wzoru i sposobu jej naliczania w kolejnych latach.

Czytaj dalej »
« 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · 70 · 71 · 72 · 73 · 74 · 75 · 76 · 77 · 78 · 79 · 80 · 81 · 82 · 83 · 84 · 85 · 86 · 87 · 88 · 89 · 90 · 91 · 92 · 93 · 94 · 95 · 96 · 97 · 98 · 99 · 100 · 101 · 102 · 103 · 104 · 105 · 106 · 107 · 108 · 109 · 110 · 111 · 112 · 113 · 114 · 115 · 116 · 117 · 118 »  |  Archiwum