Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

Aktualności


I.  Referendum wśród pracowników Denso Thermal Systems Polska, zgodnie z uchwałą Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Fiat Auto Poland, przeprowadzono w dniach:
28 kwietnia 2011 – 09 maja 2011roku.
II. Referendum przygotowała i przeprowadziła Komisji ds. referendum, powołana uchwałą Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Fiat Auto Poland.
III. Ustalenie wyników referendum

Czytaj dalej »

Informujemy wszystkich pracowników, że mimo jednoznacznego wyniku referendum, w którym zdecydowana większość pracowników Denso opowiedziała się za przedstawionym przez Solidarność żądaniem podwyżki płac o 500 zł miesięcznie dla każdego pracownika część organizacji związkowych zgodziła się w środę (11 maja)  na  podpisanie porozumienia  przewidującego wzrost wynagrodzeń od 1 maja br. o 150 zł miesięcznie dla pracowników umysłowych i 149,52 zł (czyli 89 gr na godzinę) dla pracowników produkcyjnych oraz  zamiast wzrostu o 3% premii miesięcznej z 18 do 21 % wprowadza się dyscyplinarkę na pracowników  tj 80 zł premii frekwencyjnej
(zapobiegającej chorobowym), wypłacanej jedynie w przypadku stuprocentowej obecności.

Czytaj dalej »
W Denso większość gotowa na strajk

Blisko 98 proc. pracowników Denso biorących udział w referendum poparło przedstawione przez Solidarność żądanie podwyżki wynagrodzeń o 500 zł miesięcznie dla każdego pracownika oraz wyraziło gotowość sięgnięcia w walce o godne płace po broń strajkową.

Czytaj dalej »

Mimo kilkudniowego hamletyzowania część organizacji związkowych podpisała w czwartek, 5 maja, porozumienie płacowe z dyrekcją. Jednocześnie okazało się, że ta ostatnia nie stawiała warunku, aby dokument podpisali wszyscy, a wydaje się, że nawet tego nie oczekiwała… Zadbano bowiem o to, aby w czwartkowym spotkaniu nie wzięli udziału przedstawiciele NSZZ Solidarność.

Czytaj dalej »

Jeszcze przez dwa tygodnie – do piątku, 13 maja – można głosować w referendum, podczas którego każdy pracownik FAP decyduje, czy zamierza poprzeć walkę o podwyżkę wynagrodzeń w wysokości 500 zł miesięcznie dla każdego, czy też wystarczy mu zaproponowane przez dyrekcję „całe” 89 groszy brutto za godzinę.

Czytaj dalej »
Życzenia wielkanocne

WESOŁYCH ŚWIĄT WIELKIEJ NOCY

W imieniu Zarządu MOZ NSZZ Solidarność Fiat Auto Poland S.A. Składam życzenia ciepłych, pełnych radosnej nadziei Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Niech Zmartwychwstały Chrystus oświeca drogi codziennego życia, obdarza błogosławieństwem i pomaga życie czynić szczęśliwym. Niech ten szczególny okres będzie okresem zadumy, wyciszenia, wypoczynku i prawdziwej radości.

życzy

Wanda Stróżyk
Przewodnicząca
MOZ NSZZ ”SOLIDARNOŚĆ”  Fiat Auto Poland S. A.


W związku z brakiem możliwości zaakceptowania przedstawionych przez dyrekcję Fiat Auto Poland propozycji porozumienia przedstawionego 8 kwietnia 2011 (data na dokumencie – 9 kwietnia 2011), które spotkały się ze zdecydowanie negatywnym przyjęciem przez pracowników, przybierającym momentami ekstremalne formy oraz odmową podpisania protokołu rozbieżności, mimo, że prowadzone od pierwszej dekady marca 2011 rozmowy – spełniające kryteria rokowań, o których mówi rozdział 2 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz.U. z 1991, Nr 55, poz. 236 ze zm.) – nie doprowadziły do osiągnięcia porozumienia płacowego, mimo zgłoszenia pismem z 9 marca 2011 żądania wzrostu wynagrodzeń w trybie sporu zbiorowego Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” Fiat Auto Poland wzywa do niezwłocznego wznowienia negocjacji płacowych, mających na celu wypracowania porozumienia płacowego, uwzględniającego oczekiwania załogi Fiat Auto Poland.

Czytaj dalej »
« 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · 70 · 71 · 72 · 73 · 74 · 75 · 76 · 77 · 78 · 79 · 80 · 81 · 82 · 83 · 84 · 85 · 86 · 87 · 88 · 89 · 90 · 91 · 92 · 93 · 94 · 95 · 96 · 97 · 98 · 99 · 100 · 101 · 102 · 103 · 104 · 105 · 106 · 107 · 108 · 109 · 110 · 111 · 112 · 113 · 114 · 115 · 116 · 117 · 118 »  |  Archiwum