Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

Aktualności


Zapraszamy pod Sejm!

Wielka manifestacja przeciwko rządowym planom podwyższenia wieku emerytalnego odbędzie się w najbliższym piątek, 30 marca 2012 przed Sejmem, który tego dnia będzie obradował i głosował nad wnioskiem NSZZ Solidarność o przeprowadzenie referendum emerytalnego. Wtedy też rozstrzygnie się, czy rządzący mogą wbrew obywatelom zrobić wszystko, co chcą. Musimy im pokazać, że nie mogą i dlatego w piątek pod Sejmem nie powinno zabraknąć nikogo!

Czytaj dalej »
Był wiec, będzie manifestacja

Nieco ponad godzinę trwał w miniony piątek (23 marca) wiec na bielskim Placu Chrobrego w obronie dotychczasowych przepisów emerytalnych, podczas którego m.in. przyjęto przesłanie wzywające rząd do wycofania się z planów pospiesznego wydłużenia wieku emerytalnego.

Czytaj dalej »
Emerytura, nie praca do śmierci

Pod hasłem „TAK dla referendum emerytalnego, NIE dla pracy aż do śmierci” odbędzie się w piątek 23 marca 2012 o godz. 15 na placu Chrobrego w Bielsku-Białej organizowany przez Solidarność Podbeskidzia wiec w obronie wieku emerytalnego. Nie powinno tam zabraknąć nikogo, bo sprawa dotyczy wszystkich – zarówno obecnych pracowników, jak i młodych ludzi, którzy nie podjęli jeszcze pracy.

Czytaj dalej »

Pięć swoich fabryk we Włoszech musiał w piątek (16 marca 2012) zamknąć Fiat ze względu na trwający strajk… transportowców, protestujących przeciwko rządowemu programowi zwiększania podatków od paliw. Wśród zamkniętych zakładów znalazło się również Pomigliano d’Arco, gdzie produkowany jest nowy model Pandy.

Czytaj dalej »

Wycofanie się dyrekcji FAP z kuriozalnego – choć zaakceptowanego przez część organizacji (prawie) związkowych – pomysłu arbitralnego wyznaczania terminów urlopów i pozwoliło na uzgodnienie planu urlopów na 2012. Wprawdzie zgodnie z układem zbiorowym powinien on być ustalony ze związkami zawodowymi do minionego sylwestra, ale przestrzeganie układowych terminów od lat nie należy do zwyczaju szefostwa FAP.

Czytaj dalej »

Zaglądające w talerz kamery towarzyszą pracownikom spożywającym posiłki w stołówkach na terenie tyskiego FAP. Pozwala to wprawdzie sprawdzać, kto trzyma łokcie na stole lub korzysta z wykałaczek, ale jednocześnie jest niezgodne z obowiązującym prawem. Dlatego też NSZZ Solidarność kategorycznie sprzeciwił się wprowadzeniu monitoringu za pomocą kamer w stołówkach, mających charakter pomieszczeń socjalnych.

Czytaj dalej »

Przestrzeganie zasad dialogu społecznego oraz szanowanie praw pracowniczych jest obowiązkiem firm, a nie ich dobrą wolą – potwierdzili uczestnicy czwartkowego (8 marca 2012) spotkania ze związkowcami Solidarności FAP Mieczysław Kasprzak, wiceminister gospodarki oraz Marek Waleśkiewicz, dyrektor Departamentu Dialogu i Partnerstwa Społecznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Czytaj dalej »
« 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · 70 · 71 · 72 · 73 · 74 · 75 · 76 · 77 · 78 · 79 · 80 · 81 · 82 · 83 · 84 · 85 · 86 · 87 · 88 · 89 · 90 · 91 · 92 · 93 · 94 · 95 · 96 · 97 · 98 · 99 · 100 · 101 · 102 · 103 · 104 · 105 · 106 · 107 · 108 · 109 · 110 · 111 · 112 · 113 · 114 · 115 · 116 · 117 · 118 »  |  Archiwum