Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

Aktualności


Od 17 maja 2022 nasza międzyzakładowa Solidarność FCA Poland objęła działalnością związkową spółkę TI Poland, będącą częścią koncernu TI Automotive. Tym samym obecnie pracownicy tej spółki mogą być członkami i korzystać ze wsparcia NSZZ Solidarność, która zawsze stoi po stronie ludzi, broniąc ich praw oraz interesów pracowniczych.

Czytaj dalej »

Wraz z porozumieniem płacowym (więcej czytaj tutaj) ustalone zostały ze związkami zawodowymi terminy tegorocznych zbiorowych przerw urlopowych w tyskim Denso Thermal Systems Polska. Wakacyjna przerwa urlopowa rozpocznie się w poniedziałek 1 sierpnia i potrwa do piątku 12 sierpnia 2022. Obejmuje ona zatem 10 dni urlopu, ale razem z weekendami (30-31 lipca i 13-14 sierpnia) oraz świętem Wniebowzięcia NMP (15 sierpnia) oznacza łącznie 17 dni odpoczynku.

Czytaj dalej »

Zgodnie z wyliczeniami przedstawionymi przez dyrekcję związkom zawodowym tegoroczna premia efektywnościowa w FCA Poland wynosić będzie średnio 913,68 zł, czyli o sto złotych więcej niż w 2021 (wówczas było to średnio 812,89 zł). Wpłata tej premii – jak co roku – nastąpi w czerwcu, razem z wynagrodzeniem za maj 2022.

Czytaj dalej »

Podpisane we wtorek (24 maja 2022) porozumienie płacowe w tyskim Denso obok ustalonej już wcześniej (więcej czytaj tutaj) podwyżki wynagrodzeń zasadniczych o 502 zł miesięcznie ustala wzrost dodatku frekwencyjnego do 320 zł miesięcznie. Co ważne dodatek ten przysługiwać będzie pracownikom w czasie przestoju.

Czytaj dalej »

Tegoroczna premia efektywnościowa wyniesie w Marelli Bielsko-Biała Poland średnio 1.547 zł, zaś wskaźnik zaszeregowania na koniec 2021 ustalony został na 1,294 – poinformowała dyrekcja bielskiej spółki na spotkaniu ze związkami zawodowymi w piątek 13 maja 2022. Oznacza to, że na najniższej robotniczej kategorii płacowej (A2) premia ta wynosić będzie 1.195,52 zł, natomiast na najwyższej (E1) – 2.235,62 zł. Wpłata premii efektywnościowej – jak co roku – nastąpi z wynagrodzeniem za maj, czyli powinna być na kontach pracowników do 10 czerwca.

Czytaj dalej »

Tegoroczna zbiorowa podwyżka wynagrodzeń zasadniczych w Denso wynosić będzie 502 zł miesięcznie – ustalono podczas piątkowych (29 kwietnia) negocjacji płacowych. Dalsze rozmowy (zaplanowane na 10 maja 2022) mają dotyczyć uzgodnienia wysokości innych stałych składników wynagrodzenia, w tym premii frekwencyjnej, co pozwoli na podpisanie porozumienia płacowego. Dlatego też z wynagrodzeniem za kwiecień 2022 pracownicy tyskiego Denso dodatkowe 502 zł do wypłaty otrzymają w formie jednorazowej premii.

Czytaj dalej »

Równy dla wszystkich pracowników Sistema Poland wzrost płacy zasadniczej oraz jednorazową nagrodę wypłaconą razem z wynagrodzeniem za kwiecień 2022 (czyli do 10 maja) przewiduje porozumienie płacowe, zawarte w tej spółce w piątek 29 kwietnia 2022.

Czytaj dalej »
« 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · 70 · 71 · 72 · 73 · 74 · 75 · 76 · 77 · 78 · 79 · 80 · 81 · 82 · 83 · 84 · 85 · 86 · 87 · 88 · 89 · 90 · 91 · 92 · 93 · 94 · 95 · 96 · 97 · 98 · 99 · 100 · 101 · 102 · 103 · 104 · 105 · 106 · 107 · 108 · 109 · 110 · 111 · 112 · 113 · 114 · 115 · 116 · 117 · 118 »  |  Archiwum