Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

Aktualności


Kilkuset pracowników FCA Powertrain pojawiło w środę 3 kwietnia 2019 podczas przerwy śniadaniowej przed budynkiem dyrekcji, aby upomnieć się o podwyżkę płac. Liczyli jednocześnie na spotkanie z dyrektorem. Ten jednak nie wyszedł do załogi.

Czytaj dalej »

Protest trwa

2019-03-28

Kolejny wiec pracowników rozpocznie się w piątek 29 marca 2019 o godz. 14 na parkingu przed bramą główną FCA Poland w Tychach. Będziemy protestować przeciwko ignorowaniu przez dyrekcję zgłaszanych w imieniu załogi żądań płacowych oraz domagać się równej dla wszystkich zbiorowej podwyżki stawek zasadniczych o 5 zł na godzinę.

Czytaj dalej »

Podwyżkę stawek płacy zasadniczej o 100 zł miesięcznie, wypłatę w 2019 nagrody rocznej w wysokości 1.200 zł oraz wejście w życie nowej premii efektywnościowej wprowadzają postanowienia porozumienia płacowego wynegocjowanego i podpisanego przez NSZZ Solidarność 22 marca 2019 w czechowickim Marpolu.

Czytaj dalej »

Dyrekcja tyskiego FCA Poland oraz bielskiego FCA Powertrain przedstawiły we wtorek 19 marca 2019 propozycje wzrostu wynagrodzeń – wraz z premią – o 250 zł brutto miesięcznie (co oznaczałoby w FCA Poland podwyżkę stawek zasadniczych o 211,86 zł, natomiast w FCA Powertrain – gdzie premia jest niższa – o 221,24 zł miesięcznie) oraz utrzymanie przez kolejny rok premii opartej o wskaźniki efektywności w obszarze EMEA Grupy FCA (tzw. plan przemysłowy). Związki zawodowe w odpowiedzi stanowczo stwierdziły, że proponowana kwota podwyżki jest nie wystarczającą, jednocześnie nie wyrażając zgody na wprowadzeniu rocznego planu przemysłowego kosztem wzrostu płac zasadniczych.

Czytaj dalej »

Nie zapowiadane cztery tysiące złotych, lecz trzy razy mniej – wyniosła ostatecznie kwota premii za realizację wyniku operacyjnego FCA w regionie EMEA (czyli w Europie, Bliskim Wschodzie i Afryce). Jej wysokość dla tzw. I obszaru zawodowego, obejmującego większość pracowników produkcyjnych (do kategorii C2) waha się od 1.214,95 zł brutto w FCA Poland do 1.369,39 zł w FCA Powertrain.

Czytaj dalej »

Po trwających blisko cztery miesiące rozmowach płacowych w poniedziałek 11 marca 2019 dwie centrale związkowe – FIM-CISL oraz UILM-UIL – podpisały porozumienie płacowe (umowę zbiorową), które obowiązywać będzie we włoskim FCA w latach 2019-22. Przewiduje ona m.in. coroczny wzrost stawek zasadniczych o 2 proc., co w ciągu czterech lat oznacza wzrost wynagrodzeń o średnio 145 euro (czyli 620 zł) miesięcznie.

Czytaj dalej »

Nie zrealizowanie w terminie określonym zgodnie z ustawą przez zarządy FCA Poland oraz FCA Powertrain żądań płacowych, z którymi wystąpiły związki zawodowe w trybie sporu zbiorowego oznacza, że od 4 marca 2019 w obu spółkach trwają płacowe spory zbiorowe.

Czytaj dalej »
« 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · 70 · 71 · 72 · 73 · 74 · 75 · 76 · 77 · 78 · 79 · 80 · 81 · 82 · 83 · 84 · 85 · 86 · 87 · 88 · 89 · 90 · 91 · 92 · 93 · 94 · 95 · 96 · 97 · 98 · 99 · 100 · 101 · 102 · 103 · 104 · 105 · 106 · 107 · 108 · 109 · 110 · 111 · 112 · 113 · 114 · 115 · 116 · 117 · 118 »  |  Archiwum