Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

Aktualności


Zgodnie z wynegocjowanym przez NSZZ Solidarność porozumieniem płacowym od 1 marca  2019 wzrastają w Avio Polska stawki płacy zasadniczej, dodatek do godzin nocnych (który w tej spółce jest wyższy od kodeksowego minimum) oraz ekwiwalent za pranie odzieży roboczej. Razem daje to wzrost miesięcznych wynagrodzeń o 310 zł. Uwzględniając zaś jednorazowy bonus 300 zł wypłacony z wynagrodzeniem za marzec 2019 oraz wzrost (do 2.150 zł) nagrody z okazji Świąt Bożego Narodzenia łączna podwyżka ta będzie jeszcze o 50 zł wyższa.

Czytaj dalej »
Jesteśmy Solidarnością i dlatego wygramy

Kilkaset osób uczestniczyło w czwartek 21 lutego 2019 w wiecu protestacyjnym przed bramą zakładu FCA Poland w Tychach, wzywając zarząd firmy do niezwłocznego podjęcia rozmów oraz wprowadzenia zbiorowej podwyżki stawek zasadniczych o 5 zł na godzinę. Wcześniej z takim żądaniem płacowym wystąpiły wszystkie działające w FCA Poland organizacje związkowe (więcej czytaj tutaj).

Czytaj dalej »

Wszystkie działające w FCA Poland organizacje związkowe wystąpiły ze wspólnym żądaniem zbiorowej podwyżki stawek zasadniczych o 5 zł na godzinę na każdym poziomie płacowym. Miesięcznie dawałoby to wzrost wynagrodzeń, po uwzględnieniu premii, o przeciętnie – gdyż miesiące różnią się liczbą dni roboczych – blisko tysiąc złotych

Czytaj dalej »

Zapraszamy wszystkich pracowników na wiec protestacyjny, który odbędzie się w czwartek 21 lutego 2019 w godz. 14.00-14.30 na parkingu przed bramą główną FCA Poland w Tychach. Będzie on naszym wspólnym wezwaniem do niezwłocznego rozpoczęcia  rzeczowych, merytorycznych negocjacji mających na celu wprowadzenie podwyżek zbiorowych w FCA  Poland oraz innych spółkach grupy FCA w Polsce.

Czytaj dalej »
Pierwszy kulig za nami

Doskonałej atmosfery oraz dobrej zabawy nie zabrakło podczas pierwszego tegorocznego związkowego kuligu Solidarności FCA Poland, który odbył się w niedzielę, 3 lutego 2019 w Istebnej. Trasa drugiego – dwa razy liczniejszego kuligu związkowy – prowadzić będzie wokół Kubalonki, a odbędzie się on w niedzielę 17 lutego 2019.

Czytaj dalej »

W wyniku prowadzonych od listopada ubiegłego roku negocjacji NSZZ Solidarność podpisała porozumienie płacowe, na podstawie którego stawki wynagrodzeń zasadniczych w bielskim Magneti Marelli od 1 stycznia 2019 wzrosły, uwzględniając zwiększającą się razem z podstawą premię, o 500 zł miesięcznie za nominalny czas pracy. Co ważne podwyżka jest równa dla wszystkich zatrudnionych.

Czytaj dalej »

Zgodnie z obowiązującym dwuletnim (2018-19 – więcej czytaj tutaj) porozumieniem płacowym od 1 stycznia 2019 w ASK Poland wszystkie stawki zasadnicze wzrosły o 100 zł miesięcznie oraz dodatkowo o 50 zł – do kwoty 300 zł miesięcznie – wzrosła premia frekwencyjna. Ponadto od stycznia 2019 nowym składnikiem wynagrodzenia w ASK Poland jest dodatek stażowy, oficjalnie nazywany dodatkiem za lata pracy efektywnej. Zgodnie z wynegocjowanym i podpisanym przez NSZZ Solidarność porozumieniem dodatek przysługuje wszystkim pracownikom, którzy od 1 stycznia 2019 mogą się wykazać co najmniej dwuletnim stażem pracy w ASK Poland. Wysokość dodatku – w zależności od stażu pracy w zakładzie – waha się od 30 zł do 150 zł miesięcznie.

Czytaj dalej »
« 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · 70 · 71 · 72 · 73 · 74 · 75 · 76 · 77 · 78 · 79 · 80 · 81 · 82 · 83 · 84 · 85 · 86 · 87 · 88 · 89 · 90 · 91 · 92 · 93 · 94 · 95 · 96 · 97 · 98 · 99 · 100 · 101 · 102 · 103 · 104 · 105 · 106 · 107 · 108 · 109 · 110 · 111 · 112 · 113 · 114 · 115 · 116 · 117 · 118 »  |  Archiwum