Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

Aktualności


Można jeszcze zapisywać się na autokarowe wycieczki do Rzymu, Barcelony oraz stolic państw nadbałtyckich. Dla członków NSZZ Solidarność oraz ich osób towarzyszących wyjazdy te oferowane są w promocyjnych cenach.

Czytaj dalej »

Dział prawny podbeskidzkiej Solidarności od dawna – praktycznie „od zawsze” – udziela bezpłatnych porad prawnych, sporządza pisma, a nawet podejmuje się reprezentacji w sądach – przypomina w najnowszym numerze „Solidarność Podbeskidzia” (całość czytaj tutaj). Przy czym nie dotyczy to jedynie spraw pracowniczych toczących się w sądach pracy.

Czytaj dalej »

Wyniki ostatniej kontroli Państwowej Inspekcji Pracy w tyskiej Sistema (więcej czytaj tutaj) nie tylko potwierdziły problemy zgłaszane od dłuższego czasu przez społecznych inspektorów pracy, ale doprowadziły do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości i zagrożeń.

Czytaj dalej »

Państwowa Inspekcja Pracy, podczas kontroli przeprowadzonej na wniosek NSZZ Solidarność, potwierdziła, że dyrekcja Sistema w grudniu 2015 samowolnie – a tym samym niezgodnie z przepisami Kodeksu Pracy – udzielała urlopów wypoczynkowych pracownikom w dniach, które powinny być płatnym postojem, zaś w listopadzie 2015 przez trzy tygodnie nie wydawano należnych pracownikom bonów na posiłki profilaktyczne. Jednocześnie w czasie kontroli inspektorzy PIP potwierdzili liczne nieprawidłowości w zakresie przestrzegania norm i standardów BHP, na które wcześniej już zwracał uwagę zakładowy społeczny inspektor pracy kolega Andrzej Kozłowski, aktywny związkowiec NSZZ Solidarność rekomendowany przez nasz związek na tę funkcję.

Czytaj dalej »

To pierwszy tak szeroki i systemowy program wsparcia polskich rodzin. Jego celem jest wsparcie rodzin w wychowywaniu dzieci oraz odwrócenie negatywnego trendu demograficznego w naszym kraju – podkreślał Stanisław Szwed wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej podczas konsultacji społecznych programu „Rodzina 500 plus”, które odbyły się w środę 20 stycznia 2016 w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach.

Czytaj dalej »

Dyrekcja FCA Poland podczas dzisiejszego (12 stycznia 2016) spotkania ze związkami zawodowymi przedstawiła wstępne założenia kalendarza pracy na rok 2016 oraz planu urlopów zbiorowych. Przewiduje on trzy przerwy obejmujące łącznie 20 dni urlopu.

Czytaj dalej »
Należy uwzględniać staż pracy

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ Solidarność pozytywnie zaopiniowała prezydencki projekt ustawy przywracający wiek emerytalny obowiązujący do roku  2012 roku – czyli 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn – oraz jednocześnie postuluje o uwzględnienie w nowej ustawie dodatkowego uprawnienia wynikającego ze stażu pracy liczonego według okresów opłacania składek na ubezpieczenie społeczne.

Czytaj dalej »
« 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · 70 · 71 · 72 · 73 · 74 · 75 · 76 · 77 · 78 · 79 · 80 · 81 · 82 · 83 · 84 · 85 · 86 · 87 · 88 · 89 · 90 · 91 · 92 · 93 · 94 · 95 · 96 · 97 · 98 · 99 · 100 · 101 · 102 · 103 · 104 · 105 · 106 · 107 · 108 · 109 · 110 · 111 · 112 · 113 · 114 · 115 · 116 · 117 · 118 »  |  Archiwum