Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

Aktualności


Wysokość tegorocznej premii rocznej w Sistema Poland oraz dofinansowania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) do wypoczynku indywidualnego uzgodnione zostały w środę 4 lipca 2018 podczas spotkania związków zawodowych z dyrekcją spółki. Zarówno premia, jak i dofinansowanie z ZFŚS wypłacone zostaną razem z wynagrodzeniem za czerwiec 2018.

Czytaj dalej »

Dodatkowe 45 zł nagrody za każdą dniówkę przepracowaną w soboty zbiorowe w nadgodzinach powyżej kodeksowego minimum przewiduje porozumienie podpisane w środę 4 lipca 2018 przez związki zawodowe z dyrekcją Sistema Poland.

Czytaj dalej »

Pracownicy Sistema Poland po przepracowaniu 12 miesięcy uzyskali prawo wyboru standardu obuwia roboczego – taką zmianę wprowadził uzgodniony ze związkami zawodowymi 4 lipca 2018 aneks do Zakładowej Tabeli Norm przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz środków higieny osobistej.

Czytaj dalej »

Podczas dzisiejszego (piątek, 25 maja 2018) spotkania ze związkami zawodowymi dyrekcja FCA Poland poinformowała, że wypłacana w czerwcu 2018 premia efektywnościowa wynosić będzie średnio 925,70 zł.

Czytaj dalej »

Wypłacana w czerwcu 2018 (razem z wynagrodzeniem za maj) premia efektywnościowa w Magneti Marelli Suspension Systems Bielska średnio wynosić będzie 1.179 zł poinformowała w piątek 25 maja dyrekcja bielskiej spółki. Podpisała również ze związkami zawodowymi porozumienie wprowadzające dodatek (formalnie: regulaminową nagrodę) w wysokości 50 zł za dniówkę przepracowane w soboty i inne dni harmonogramowo wolne (poza niedzielami i świętami), po przekroczeniu z tego tytułu 152 godzin nadliczbowych.

Czytaj dalej »

Terminy sierpniowych wakacyjnych przerw urlopowych  oraz świątecznych: na początku listopada (Wszystkich Świętych) i pod koniec grudnia (Boże Narodzenie) zostały przedstawione przez dyrekcję FCA Powertrain podczas piątkowego (18 maja 2018) spotkania ze związkami zawodowymi.  Na obszarze SDE i Twin Air zaplanowano łącznie 18 dni urlopu, natomiast na obszarze GSE – 14 dni.

Czytaj dalej »

W związku z wysokimi temperaturami oraz zaduchem panującą w halach produkcyjnych stwarzające realne zagrożenie narażenia pracujących w takich warunkach pracowników na groźny dla zdrowia i życia tzw. stres gorący NSZZ Solidarność FCA Poland wystąpiła do dyrekcji o zapewnienie należytej wymiany powietrza oraz temperatury na stanowiskach pracy.

Czytaj dalej »
« 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · 70 · 71 · 72 · 73 · 74 · 75 · 76 · 77 · 78 · 79 · 80 · 81 · 82 · 83 · 84 · 85 · 86 · 87 · 88 · 89 · 90 · 91 · 92 · 93 · 94 · 95 · 96 · 97 · 98 · 99 · 100 · 101 · 102 · 103 · 104 · 105 · 106 · 107 · 108 · 109 · 110 · 111 · 112 · 113 · 114 · 115 · 116 · 117 · 118 »  |  Archiwum