Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

Aktualności


W tym roku czeka nas 251 dni roboczych, czyli o jedną dniówkę więcej niż w ostatnich latach. Wynika to z faktu, że święto Objawienia Pańskiego (Trzech Króli – 6 stycznia) wypada w 2019 w niedzielę, za którą nie otrzymuje się rekompensaty w postaci dnia wolnego w innym terminie. Jednocześnie żadne święto nie wypada w tym roku w sobotę, za który przyznawany jest inny dzień wolny.

Czytaj dalej »

Brak realizacji obietnic wyborczych w zakresie wysokości kwoty wolnej od podatku, waloryzacji kosztów uzyskania przychodów i kwot progów podatkowych, osłabienie dialogu społecznego i pomijanie związków zawodowych w procesie konsultacji, a dodatkowo niepewność co do przyszłych cen energii to główne powody planowanych przez Solidarność protestów, o ile rząd nie przystąpi do konstruktywnego dialogu – przypomina w omawiającym stanowisko Komisji Krajowej NSZZ Solidarność artykuł „Rośnie niezadowolenie”  opublikowany w najnowszym wydaniu „Solidarności Podbeskidzia” (całość czytaj tutaj), które ukazało się w bezpłatnym miesięczniku „Gazeta Beskidzka”.

Czytaj dalej »
Boże Narodzenie 2018

Niechaj nadchodzące Święta Bożego Narodzenia
będą czasem pokoju, radości i miłości.

Niech Dzieciątko Jezus nas, nasze rodziny i Ojczyznę
otoczy swoim światłem i obficie obdarz łaskami,
błogosławiąc w każdym dniu pracy i odpoczynku,

Czytaj dalej »

Tegoroczne nagrody z okazji świąt Bożego Narodzenia w większości spółek generalnie będą na poziomie zbliżonym do ostatnich lat. Wyniosą one od 2.050 zł w Fenice Poland i 2.000 zł w FCA Poland do 1.000 zł w Sistema Poland, gdzie dodatkowo będą wypłacane zapomogi (świadczenia) świąteczne z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS). Jednak w części firm – przykładowo w ASK Poland – pracownicy mogą liczyć przed świętami tylko na świadczenia z ZFŚS.

Czytaj dalej »

Zakończyły się rozmowy płacowe w tyskim Denso Thermal Systems Polska, gdzie wystąpiliśmy z żądaniem zbiorowej podwyżki wynagrodzeń w wysokości 760 zł miesięcznie dla każdego zatrudnionego. W wyniku rzeczowych  negocjacji wypracowano kompromis i w 30 listopada 2018 podpisano wynegocjowane przez międzyzakładową NSZZ Solidarność FCA Poland porozumienie gwarantujące w tej spółce w 2019 wzrost wynagrodzenia miesięcznego o 520 zł dla każdego pracownika.

Czytaj dalej »

NSZZ Solidarność – związek zawodowy z wieloletnim doświadczeniem – oferuje profesjonalną obsługę pracowników, służy poradnictwem prawnym, bezpłatnym dla swoich członków, angażuje się w bieżącą obronę godności, praw i interesów osób zrzeszonych w naszym związku – przypomina artykułu „Postaw na Solidarność” w najnowszym wydaniu „Solidarności Podbeskidzia” (całość czytaj tutaj), które ukazało się 22 listopada 2018 w bezpłatnym miesięcznik „Gazeta Beskidzka”. Można go znaleźć w blisko stu punktach kolportażu na terenie całego Podbeskidzia.

Czytaj dalej »

We wtorek (11 września) rząd podjął decyzję, że płaca minimalna od 1 stycznia 2019 wzrośnie do 2.250 zł miesięcznie, natomiast najniższa stawka godzinowa do 14,70 zł. Wraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia automatycznie pójdą w górę wszystkie związane z nim składniki wynagrodzenia, w tym dodatek za pracę w nocy.

Czytaj dalej »
« 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · 70 · 71 · 72 · 73 · 74 · 75 · 76 · 77 · 78 · 79 · 80 · 81 · 82 · 83 · 84 · 85 · 86 · 87 · 88 · 89 · 90 · 91 · 92 · 93 · 94 · 95 · 96 · 97 · 98 · 99 · 100 · 101 · 102 · 103 · 104 · 105 · 106 · 107 · 108 · 109 · 110 · 111 · 112 · 113 · 114 · 115 · 116 · 117 · 118 »  |  Archiwum