Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

Aktualności


Nie przyniosły konkretów rozmowy płacowe w FCA Poland i FCA Powertrain, które odbyły się w czwartek 12 listopada 2020 w formie – ze względu na stan epidemii i zagrożenie COVID-19 – telekonferencji dyrekcji obu tych spółek ze związkami zawodowymi. Niestety pracodawcy szukali pretekstu, aby podwyżek nie było, zamiast ustalić ich wysokość. NSZZ Solidarność podtrzymała – zgłoszony na początku września (więcej czytaj tutaj) – żądanie podwyżki w FCA Poland i FCA Powertrain wszystkich stawek zasadniczych o 5 zł na godzinę, poprzez zwiększenie minimalnej płacy gwarantowanej.

Czytaj dalej »

Podczas czwartkowej (12 listopada 2020) telekonferencji ze związkami zawodowymi dyrekcja FCA Poland zapowiedziała dłuższą nie zakładano wcześniej przerwę świąteczno-noworoczną. W tym roku ostatnim dniem roboczym w zakładzie w Tychach ma być 19 grudnia (czyli trzecia z planowanych w grudniu sobót roboczych), natomiast w 2021 pierwszą roboczą dniówką byłby poniedziałek 11 stycznia.

Czytaj dalej »

Ze względu stan epidemii oraz związane z tym zagrożenia dla zdrowia  Dział Porad Prawnych Regionu Podbeskidzie NSZZ Solidarność – podobnie jak cały Zarząd Regionu (więcej czytaj tutaj) – pracuje obecnie tylko w systemie zdalnym. Tym samym wszelkie konsultacje ze związkowymi prawnikami należy ustalać telefonicznie.

Czytaj dalej »

Podczas pierwszego spotkania organizacji związkowych z nowym dyrektorem FCA Poland Tomaszem Gębką, które odbyło się we wtorek 29 września 2020, nasza międzyzakładowa NSZZ Solidarność zgłosiła trzy, obecnie najważniejsze dla pracowników, kwestie, czyli po pierwsze: satysfakcjonujące, godne i sprawiedliwe wynagrodzenie za ciężką pracę; po drugie: powstrzymanie nadmiernego obciążenia zadaniami i pracą oraz po trzecie: zapewnienie długoletnim pracownikom, którzy z naszym zakładem związali całe swoje zawodowe życie, przejście na lżejsze stanowisk pracy.

Czytaj dalej »

Zapewnieniu należytych warunków w szatniach oraz sanitariatach, jak również odpowiednich rozmiarowo maseczek ochronnych poświęcona było wczorajsze (środa 30 września 2020) posiedzenie Komisji BHP w FCA Poland. Poruszono na nim także kwestię organizacji pracy.

Czytaj dalej »

Aktualna sytuacja w branży motoryzacyjnej zdominowała obrady wrześniowej Rady Krajowej Sekcji Przemysłu Motoryzacyjnego NSZZ Solidarność, która zebrała się w Gliwicach. Z przedstawionych informacji wynika, że generalnie firmy zaczęły odrabiać starty spowodowane fatalnym pierwszym półroczem, a załogi wielu zakładów pracują w nadgodzinach. Tak jak tyskie FCA Poland (więcej czytaj tutaj).

Czytaj dalej »

Zakończyły się – opóźnione za sprawą epidemii wywołanej koronawirusem – wybory społecznej inspekcji pracy w ASK Poland na nową czteroletnią (2020-24) kadencję. Zakładowym społecznym inspektorem pracy została ponownie Celina Jędras, która w głosowaniu pracowników – odbywającym się z zachowaniem pełnego reżimu sanitarnego – uzyskała zdecydowanie najwięcej głosów. Obok niej mandaty wydziałowych SIP-owców załoga ASK Poland powierzyła Antoninie Oleś i Dorocie Wolf w zakładzie w Bielsku-Białej (ul. Wyzwolenia) oraz Wojciechowi KotowskiemuAgnieszce Tomasik w zakładzie w Wilkowicach (ul. Dworkowa). Cała piątka jest związkowcami naszej międzyzakładowej NSZZ Solidarność.

Czytaj dalej »
« 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · 70 · 71 · 72 · 73 · 74 · 75 · 76 · 77 · 78 · 79 · 80 · 81 · 82 · 83 · 84 · 85 · 86 · 87 · 88 · 89 · 90 · 91 · 92 · 93 · 94 · 95 · 96 · 97 · 98 · 99 · 100 · 101 · 102 · 103 · 104 · 105 · 106 · 107 · 108 · 109 · 110 · 111 · 112 · 113 · 114 · 115 · 116 · 117 · 118 »  |  Archiwum